Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Eerste waarneming in Vlaanderen van kwelderpistoolmot in Zwin Natuur Park

Eerste waarneming in Vlaanderen van kwelderpistoolmot in Zwin Natuur Park

Tijdens 1000-soortendag op 24-25 mei 2019 in het Zwin Natuur Park hebben 48 waarnemers 1.021 soorten dieren en planten waargenomen. Het doel van 1.000-soortendag is om minstens 1.000 dier- en plantensoorten waar te nemen in het natuurgebied. Dat doel werd dus met glans gehaald. Er zaten enkele bijzondere waarnemingen bij zoals de kwelderpistoolmot die pas voor de eerste keer is waargenomen in Vlaanderen.

48 waarnemers deden 3.140 waarnemingen, goed voor zo maar eventjes 1.021 soorten. Dat aantal zal nog verder oplopen: bepaalde ongewervelden kunnen in het veld niet op soort worden gebracht, en daarvoor is nog meer onderzoekswerk nodig. Het definitieve resultaat zal dus nog iets langer op zich laten wachten, maar het doel is alvast bereikt. Deze cijfers benadrukken nog eens de uitzonderlijke biodiversiteit van het Zwin Natuur Park.

Bijzondere waarnemingen

De meest soortenrijke groepen waren planten (301 soorten), nachtvlinders (141 soorten), kevers (108 soorten) en vogels (106 soorten). Er werden een aantal bijzondere soorten waargenomen. Een groepje van 4 bijeneters was de topper op vogelvlak. De grootste merkwaardigheden waren een aantal ongewervelden, met name bij de nachtvlinders. Zo waren er waarnemingen van kwelderpistoolmot (eerste waarneming voor Vlaanderen), egale ruskokermot (derde waarneming voor België) en zeeruskokermot (in België alleen bekend uit het Zwin). Ook in het oog springend was de zesde Belgische waarneming van grote wespbij.

De resultaten kunnen worden geraadpleegd via deze link: https://waarnemingen.be/bioblitz/zwin/

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter