Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Evolutie van de Knokke-Heistse bevolking 2018

Evolutie van de Knokke-Heistse bevolking 2018

De dienst Burgerzaken heeft aan het schepencollege het jaarlijkse rapport met de bevolkingsevolutie overgemaakt. Voor het eerst worden in 1 document zowel de statistieken van het bevolkings- en vreemdelingenregister als deze van de registers van de burgerlijke stand verzameld.  Op 31 december 2018 telde onze badplaats 33 083 inwoners, dit zijn er 16 meer dan in 2017.

Sterftegraad meer dan dubbele van geboortegraad

De dienst Burgerzaken noteerde vorig jaar 167 geboorten, dit is 6% meer dan in 2017. In totaal overleden er 467 inwoners, een daling met 14 personen. De sterftegraad (14,12 ‰) bedraagt nog steeds meer dan het dubbele van de geboortegraad (5,05‰).

Positief migratiesaldo

Het aantal inschrijvingen van nieuwe inwoners klokte af op 1946. Daarnaast verlieten 1630 inwoners in 2018 onze kustgemeente. Bij verhuizingen van en naar de kustgemeente gebeuren de meeste verhuisbewegingen binnen West-Vlaanderen. Het positieve migratiesaldo van 316 kan de negatieve natuurlijke aangroei van -300 goedmaken, waardoor het inwonersaantal is toegenomen met 16.

Vrouwen in de meerderheid

Knokke-Heist telde in 2018 in totaal 15 929 mannen tegenover 17 154 vrouwen. Sinds 1972 zijn er ononderbroken meer vrouwelijke dan mannelijke Knokke-Heistenaars. Alleen in de deelgemeente Ramskapelle blijven de heren in de meerderheid (429) tegenover 391 dames.

Deelgemeenten Heist, Westkapelle en Ramskapelle in de lift

In 2018 is er enkel een daling (-93) van het aantal inwoners in Knokke die met een bevolking van 15.252 (46%) toch nog altijd de drukst bevolkte deelgemeente blijft. Heist volgt op de voet met 39 % maar is wel de deelgemeente met het meest aantal inwoners onder de 50 jaar. De landelijke kernen Westkapelle en Ramskapelle zijn goed voor respectievelijk 13% en 2% van de Knokke-Heistse bevolking. De deelgemeenten Heist,  Westkapelle en Ramskapelle (2%) groeiden aan met respectievelijk, 47, 25 en 36 inwoners.

Verdeling leeftijdsgroepen

De jongeren tussen 0-17 jaar bedragen 11%. De groep van 18-24 jaar  is goed voor 6,83%. De actieve bevolking van 25-65 jaar is de grootste groep en klokt af op 48,52 %.  De leeftijdsgroep van 66-plussers neemt toe en vormt nu 33,65 % van de Knokke-Heistse bevolking. Ook het aantal 80-plussers stijgt jaarlijks.

Minder alleenstaanden en meer kinderloze gezinnen

Knokke-Heist telde in 2018 16.815 gezinnen waarvan 41% alleenstaand en 46% kinderloos zijn. 7 % heeft 1 kind, 5% 2 kinderen en 1% minstens 3 kinderen. De gezinnen zonder kinderen kenden vorig jaar een stijging met 453. Er zijn 364 alleenstaanden minder dan in 2017. Bij de overige gezinnen is er een daling ten opzichte van 2017: 21 minder gezinnen met één kind, 8 minder met 2 kinderen en 6 minder kroostrijke gezinnen (3 kinderen of meer). Het grootste gezin in de gemeente telt 6 kinderen.

Meer buitenlandse inwoners

Knokke-Heist telde in 2018 2688 buitenlanders, dit is een toename met 119 in vergelijking met 2017. Dit stemt overeen met 8% van de totale bevolking. 72% zijn afkomstig uit landen van de Europese Unie. De Roemenen vormen met 630 de grootste groep, gevolgd door de Nederlanders met 499.

Het volledige rapport kun je nalezen op http://www.knokke-heist.be/statistieken-burgerzaken-2018

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter