Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Freddy Broucke, Jan Blanckaert en Luc Verlinde leren je composteren

Zaterdag 3 augustus 2019 van 10 tot 12 uur verzekeren Freddy Broucke, Jan Blanckaert en Luc Verlinde de permanentie in de compostdemoruimte in de Noordhinder in Heist. Iedereen is welkom om de knepen van het composteren te leren bij deze 3 deskundige compostmeesters. Dit olijke trio tapt niet alleen uit de compostbak maar ook uit heel wat andere interessante en humoristische vaatjes. Ecologisch entertainment gegarandeerd!

Biologisch proces

Composteren is een biologisch proces waarbij micro-organismen en kleine ongewervelden organische reststoffen onder welbepaalde omstandigheden omzetten tot een stabiel humus- en voedselrijk eindproduct: compost. De afbraakorganismen in het composterend materiaal hebben behoefte aan voedsel, vocht en zuurstof. Met die behoeftes moet je als composteerder voortdurend rekening houden. 

Groene en bruine materialen

Goede composteeromstandigheden bereik je door voortdurend een evenwichtige verhouding na te streven van groene en bruine materialen. Groene materialen zijn de gemakkelijk verteerbare keukenresten, het grasmaaisel en de andere materialen die een zachte structuur hebben, veel vocht bevatten en rijk zijn aan voedingselementen. Bruin materiaal daarentegen is stug en breekt veel langzamer af. Het verzekert een goede luchtdoorstroming doorheen de compostering. Voorbeelden van bruin materiaal zijn: houtsnippers, stengels van kruiden en vaste planten, fijne takjes van bomen en struiken, stro, dennennaalden, dorre en moeilijk verteerbare herfstbladeren .

Streef naar evenwicht

Beide groene en bruine materialen voeg je zoveel mogelijk afwisselend aan de compost toe. Bruin materiaal kan je stockeren totdat de periode van overmatige groenresten aanbreekt. Je vult in de herfst bijvoorbeeld een zak met droge bladeren en brengt er in de loop van de winter een handvol van in jouw compostvat telkens je er het emmertje met keukenafval in leegmaakt.  Beluchten en omzetten blijft belangrijk ongeacht de hoeveelheid toegevoegd bruin materiaal. Onder die omstandigheden doen de micro-organismen door hun activiteit de temperatuur in de compost stijgen. Soms gaat het maar over een paar graden, in heel 'actieve' compost kan de temperatuur echter oplopen tot 50 of 60° C en zelfs meer. Anderzijds zijn deze organismen voor hun activiteit ook afhankelijk van de temperatuur van de omgeving.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter