Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide natuurwandeling in de Zwinduinen

Op zondag 19 mei 2019 om 14 uur organiseert Natuurexploratie een geleide natuurwandeling in het Vlaams natuuureservaat De Zwinduinen. De wandeling staat dit keer in het thema van de prachtige bloei in deze schrale duingraslanden en hun insectenweelde.

Bloemenpracht

De duingraslanden beginnen echt in volle bloei te komen. Je treft er nog echte voorjaarsbloeiers maar ook de eerste zomerbloeiers aan. Kortom de duingraslanden kleuren geel, paars, wit en  blauw met soorten als kandelaartje, grote & gewone ereprijs, ruw vergeet-mij-nietje, kluwenhoornbloem, akkerhoornbloem, vogel- & smalle wikke, grote en kleine ratelaar, diverse klavers...  En ook de eerste orchideeënsoorten zoals gewone en gevlekte rietorchis beginnen in bloei te komen.

Gezond insectenleven

Deze bontbloeiende duingraslanden oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op tal van insectensoorten. Het duin gonst van het insectenleven met diverse vlinders, hommels, zweefvliegen en noem maar op. Maar ook rovers als de prachtige basterdzandloopkever zijn nu opnieuw actief.

Gevleugelde zomergasten en doortrekkers

Met de volle aanwezigheid van de zomergasten is het vogelleven in de Zwinduinen nu ook om volop van te genieten. Nachtegaal, braamsluiper en grasmus zijn nu volop in de buitenduinen aanwezig en laten ook tijdens de dag af en toe van zich horen.  Vooral voor de grasmus die graag vanuit de top van een struik zingt of een baltsvluchtje doet, is de kans niet gering dat de wandelaars hem te zien krijgen.  Ook de roep van de koekoek klinkt af en toe over het duin. In de duinweilanden maak je kans op doortrekkers als gele kwikstaart, die insecten zoeken tussen de grote grazers. Maar ook gapuit, diverse zwaluwen en gierzwaluw zijn nu volop op doortrek langs onze kust.

Duinpoelen

In de duinpoelen krioelt het van de kikkervisjes van vooral de gewone pad. Maar je spot er ook bootsmannetjes, schaatsenrijders en de kokerjuffer aan, terwijl de waterranonkel volop in bloei begint te komen.

Voor elke natuurliefhebber een niet te missen wandeling!

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein

  • Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.
  • Organisatie: Natuurexploratie.
  • Gids: Patrick Demaecker - T 050 51 91 01 of 0475 407 929
  • Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter