Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat De Zwinduinen

Op zondag 10 maart 2019 om 14 uur organiseert Natuurexploratie een natuurwandeling in het Vlaamse natuurreservaat De Zwinduinen. Met de vrij zache temperaturen van de laatste weken, is de lente volop ingetreden.  Het vochtige weer en vooral de zeer zachte nachttemperaturen hebben er intussen voor gezorgd dat de gewone pad en bruine kikker volop actief zijn en de trek naar de poelen hebben aangevat. Met een beetje geluk zijn de deelnemers getuige van de paring van beide soorten in de talrijke duinpoelen in het gebied. (foto Patrick Demaecker)

Roofvogels

Je maakt ook wel een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels zaoals buizerd en sperwer die in dit prachtige duingebied vertoeven en broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, kunnen buizerds het lentegevoel krijgen en de balts aanvatten. Net als trouwens jaarvogels als roodborst, winterkoning, zanglijster, kool- en pimpelmees die bij de warmte van het eerste lentezonnetje hun zang aanvatten om hun territorium af te bakenen. Maar ook de eerste vroege zomergasten en doortrekkers als boomleeuwerik en mogelijks roodborsttapuit zijn reeds in het gebied aanwezig. En uiteraard staan ook de eerse voorjaarsbloeiers reeds in bloei, zoals grote ereprijs, zandhoornbloem, kleine veldkers, vroegeling en paarse dovenetel en wie weet de eerste maartse viooltjes.

 

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Praktisch: Laarzen noodzakelijk, verrekijker en eventueel loep.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter