Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide natuurwandelingen in het Vlaams strandreservaat de Baai van Heist en de Zwinduinen

Op donderdag 8 augustus 2019 om 9.30 uur organiseert Natuurexploratie een geleide natuurwandeling in het Vlaams strandreservaat De Baai van Heist. Om 14 uur is er nog een tweede natuurtrip voorzien in de Zwinduinen.

Het zomert in slik en schorre van de Baai van Heist

De deelnemers bekijken de vegetatie van het aangroeiende en embryonale duin en slik en schorre. Augustus is tot nog toe de hoofdbloeiperiode van de schorre, maar met de klimaatveranderering komt lamsoor steeds vroeger in bloei. Uiteraard is er ook aandacht voor eventuele, eerste doortrekkende steltlopers die reeds op terugtocht zijn uit hun broedgebieden in het hoge noorden, zoals de regenwulp.In deze periode staat in de embryonale duinen onder andere de prachtige en vrij zeldzame blauwe zeedistel nog in volle bloei, evenals de al even zeldzame zeewolfsmelk. In de Baai van Heist zijn deze twee soorten evenwel vrij overvloedig aanwezig. De schorre kleurt hier en daar dan weer paars door de bloeiende lamsoor. De weinige regen van de laatste dagen heeft na de extreme droogte en hitte toch voor een kleine verademing van de vegetatie gezorgd. Afspraak: om 09:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje - Zeedijk nr. 64).

Jonge boomkikkertjes in de Zwinduinen

Met de vorderende zomer verandert het duin langzaam maar zeker. Er staat nog heel veel in bloei, maar hier en daar verschijnen ook de typische nazomerbloeiers als heggedoornzaad en hennepnetel, terwijl een aantal andere soorten intussen uitgebloeid zijn. Na de hitte en extreme droogte van de vorige maand smachtte de flora in onze duinen in elk geval naar water. Het beetje regen van eind juli en begin augustus zorgt ervoor dat de flora zich wat kan herstellen. Enkele soorten zoals geel walstro en gewoon biggekruid komen zelfs opnieuw in bloei en we merken al onmiddellijk ook veel meer vlinders op. De flora zorgt voor het basisvoedsel voor heel wat organismen, die op hun beurt weer tot voedsel dienen van de volgende trap in de voedselpiramide.

In het braamstruweel zien we ook opnieuw de jonge boomkikkertjes verschijnen, ook al blijft het altijd een hele zoektocht om ze te vinden.

En ook het insectenleven is tijdens de hoogzomer op z’n top. Blauwvleugelsprinkhaan en grote rupsendoder bevolken de schraalste stukken van het duin, terwijl glazenmakers het luchtruim voor andere insecten onveilig maken.

Rond de grotere poelen in de duinweiden kunnen we van tijd tot tijd doortrekkende steltlopers aantreffen op hun tocht van hun noordelijke broedgebieden naar het zuiden, zoals oeverloper, witgatje en groenpootruiter, maar ook de sierlijke lepelaar. In de lucht hoor je mogelijks de roep van de overtrekkende regenwulpen.

Maar ook roofvogels als boomvalk en de zeer zeldzame wespendief kunnen naast de aldaar broedende en algemener aanwezige buizerd in deze periode in de Zwinduinen waargenomen worden.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker - T 050 51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter