Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide wandeling langs de uitgebreide Zwinvlakte

Op zaterdag 20 april 2019 om 14.30 uur organiseert Natuurexploratie een wandeling langs de Zwinvlakte aan Nederlandse kant. De nieuwe dijken van het uitgebreide Zwin geven de deelnemers een kijk op de verbrede Zwinmonding en het uitgebreide Zwin. Bovendien is het springtij, zodat de instroom van het water op z'n spectaculairst zal zijn. In het uitgebreide Zwin zijn ook nieuwe broedvogeleilanden aangelegd, die nog volledig onbegroeid zijn en dus aantrekkelijk voor diverse sternen, bontbekplevier en strandplevier. Vanaf half april arriveert o.m. de grote stern in onze regio op hun broedplaatsen.

Broedende en foeragerende vogels

Maar vinden deze soorten zo snel nieuwe broedterreinen? In elk geval zijn nu reeds bontbekplevier, kluut en scholekster, typische broedvogels van dergelijke terreinen in het gebied aanwezig.  Of zij dit jaar reeds in dit nieuwe gebied tot broeden komen, zullen de komende maanden uitwijzen. Naast de eerste broedvogels zijn er eind april natuurlijk ook tal van doortrekkende vogels die in dergelijke voedselrijke gebieden even komen pleisteren, zoals de sierlijke lepelaar, die tesamen met wulp en regenwulp in deze periode dikwijls in de Zwinmonding foerageren. Maar ook de vrij zeldzame visarend trekt deze periode in onze regio door.

Afspraak: om 14.30 uur aan de parking van het infopunt 'Het Zwin' (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker - T 050 51 91 01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter