Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur sensibiliseert en controleert horeca-uitbaters van eilandterrassen langs zeedijk

Niet alleen de beachbars van de badkarhouders maar ook de eilandterrassen van de horecazaken op de zeedijk mogen zich deze zomer aan een grondige inspectieronde van het gemeentebestuur verwachten. De bedoeling is de horecaondernemers, in het bijzonder deze van nieuwe zaken en tijdelijke pop-ups nog eens duidelijk in te lichten over de bestaande reglementering. Medewerkers van de dienst Strand & Dijk informeren de uitbaters persoonlijk en bezorgen hen een folder met de belangrijkste zaken uit het reglement. Na deze sensibilisering volgt een effectieve controle.

Eilandterrassen langs zeedijk

De eilandterrassen op het strand naast de zeedijk zijn een belangrijke troef voor Knokke-Heist. Aan het uitbaten van een dergelijke terras zijn om esthetische en veiligheidsredenen uiteraard diverse voorwaarden verbonden. Het uitbaten van een eilandterras op het strand vereist vooreerst een officiële toelating van het college van burgemeester en schepenen. De bediening moet volledig vanuit de tegenoverliggende horecazaak verlopen en mag dus nooit vanop het terras zelf. De inname blijft strikt beperkt tot de vergunde zone zoals bepaald in de toelating. Het is verboden om tafels, stoelen, parasols, sandwichborden, servicetafels of andere voorwerpen buiten het terras te plaatsen op de wandelweg van de zeedijk. Een uitzondering geldt voor de bijkomende zone van maximum 0,70 meter vanaf de blauwsteen op de wandelweg van de zeedijk. Deze inname mag enkel gebruikt worden voor het plaatsen van tafels, stoelen of servicetafels. De terrassen, inclusief meubilair en parasols, moeten vrij blijven van allerhande publiciteit tenzij het gaat om de naam en/of logo van de zaak. De terrassen moeten in het wit of houtkleur geschilderd zijn en vanzelfsprekend proper, net, esthetisch en goed onderhouden zijn.

Handhaving

De handhaving gebeurt door middel van controle door de bevoegde gemeentelijke diensten en de Lokale politie. Indien er niet aan de voorwaarden zoals vermeld in de toelating en het gemeentelijk reglement wordt voldaan, wordt er een vaststelling van de inbreuk opgemaakt. Deze vaststelling wordt aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt die kan overgaan tot de intrekking of schorsing van de toelating. Indien geen toelating tot inname kan worden voorgelegd, kan op bevel van het college van burgemeester en schepenen overgegaan worden tot de ambtshalve wegneming van de innames op kosten en risico van de overtreders of burgerlijk aansprakelijke personen.

Aanvraagprocedure

Voor de aanvraag van een toelating tot inname van de openbare weg voor het plaatsen van een terras, neem je best vooraf de nodige inlichtingen bij de dienst Strand & Dijk in het stadhuis op het Alfred Verweeplein. Naast persoonlijke gegevens en deze van de handelszaak, moet je bij je aanvraag immers ook een foto van de gebruikte materialen en de precieze locatie van het terras toevoegen, alsook een foto met gevelzicht van de zaak. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvang je de toelating tot inname die je ter plaatse moet bewaren. De toelating is persoonlijk en dient opnieuw aangevraagd te worden bij iedere wijziging van zaak en/of zaakvoerder of bij het vervallen van de toelating. De toelating is dus niet overdraagbaar.

Voor meer info: Dienst Strand & Dijk, terrassen@knokke-heist.be, T 050 630 228, Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter