Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Heraanleg verkeersplateau Paul Parmentierlaan

In opdracht van het gemeentebestuur start een aannemer op maandag 11 maart 2019 met asfalteringswerkzaamheden in de Paul Parmentierlaan vanaf de Cassiersstraat tot het kruispunt met de Nestor de Trièrestraat.  Het bestaande plateau in kasseien wordt hierbij vervangen door een asfaltverharding. Tijdens de duur van de werkzaamheden wordt de Paul Parmentierlaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden afgesloten voor het doorgaand verkeer.  Fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden. Deze werkzaamheden staan tot met vrijdag 15 maart 2019 gepland.

Verkeersmaatregelen

Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Paul Parmentierlaan vanaf de Boudewijnlaan en vanaf het Abraham Hansplein tot aan de werfzone. De Nestor de Tièrestraat is voor plaatselijk verkeer toegankelijk vanaf de Lippenslaan en vanaf de Koningslaan tot aan de werfzone.

Het verkeer dat Knokke binnenkomt, wordt via de parkrotonde op het Maurice Lippensplein omgeleid via de Lippenslaan.

Om de toegankelijkheid van de Paul Parmentierlaan tussen het kruispunt met de Nestor de Tièrestraat en het Abraham Hansplein te verzekeren wordt de rijrichting in dit gedeelte gedraaid.  Dit gedeelte van de Paul Parmentierlaan kan verlaten worden via de Gulden Vlieslaan in de richting van de Lippenslaan.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter