Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Herinrichting van het Burg. Frans Desmidtplein en Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om het Burgemeester Frans Desmidtplein en de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan te transformeren tot een kwaliteitsvolle, aantrekkelijke en (verkeers)veilige publieke ruimte. Ook de riolering wordt in het volledige projectgebied vernieuwd waarbij uitgegaan wordt van een gescheiden stelsel. Nu de voorbereidende werkzaamheden door de nutsmaatschappijen zijn afgewerkt, gaan de eigenlijke werken van start op maandag 2 september 2019. Ze worden gefaseerd uitgevoerd, gespreid over een periode van 2 jaar, dit om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid maximaal te kunnen garanderen.

4 fases

In fase 1 wordt eerst de noordzijde van de Elizabetlaan aangepakt van september 2019 tot december 2019. Daarna volgt in de 2de fase de zuidzijde van de Elizabetlaan tot april 2020. Fase 3 omvat de renovatie van de riolering in de Lippenslaan en de heraanleg van de noordzijde van het Burg. Frans Desmidtplein en ter hoogte van de rotonde van de Piers de Raveschootlaan. De 3de fase is gepland van september 2020 tot december 2020. Fase 4 situeert zich op het kruispunt van de Lippenslaan en is voorzien vanaf januari 2021 tot april 2021.

Verkeersmaatregelen tijdens fase 1

Tijdens de uitvoering van de werken zal de werfzone steeds bereikbaar zijn voor voetgangers. Gemotoriseerd verkeer in de Elizabetlaan is enkel mogelijk van het Abraham Hansplein richting Lippenslaan. Het kruispunt Leopoldlaan-Elizabetlaan is afgesloten voor verkeer. Voor het aansluiten van de riolering op het Abraham Hansplein en op de Lippenslaan, zullen beide kruispunten tijdelijk onderbroken zijn.

Het afsluiten van het kruispunt Elizabetlaan/Abraham Hansplein is voorzien in de week van 23 september 2019. Het kruispunt Elizabetlaan/Lippenslaan is ontoegankelijk n voor de week van 14 en 21 oktober 2019. Deze data zijn onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden. De aannemer zal hierover tijdig communiceren.

Waar kan ik parkeren tijdens de werken van fase1?

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om langs de noordzijde van de Elizabetlaan te parkeren. Hiervoor wordt gevraagd om gebruik te maken van de omliggende straten. Indien je in de werfzone van fase 1 woont en je een garage/standplaats hebt, dan kun je in de parkingshop, Gemeenteplein 22 8300 Knokke-Heist een parkeerkaart halen. De administratieve kost hiervoor bedraagt 10 euro.

Praktische info

De bewoners worden verzocht hun afvalzakken tijdig buiten de werkzone te plaatsen.

Voor alle info: https://www.knokke-heist.be/mobiliteit-en-wegenwerken/wegenwerken

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter