Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Houd het proper voor je eigen deur!

Dat een propere straat een fijne straat is om in te wonen, is evident. Dus houden de meeste mensen het stuk trottoir voor hun eigen deur proper. Maar wist je dat dat eigenlijk ook verplicht is? Dit staat namelijk opgenomen in de algemene politieverordening die van kracht is sinds 1 juni 2018. Je kan die verordening hier nalezen: https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening. Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van eigendommen zijn verplicht de trottoirs, greppels en afsluitingen palend aan het eigendom proper te houden.

Je mag ook de begroeiing niet over de perceelgrens laten groeien en je moet er ook voor zorgen dat begroeiing de veilige doorgang van het wegverkeer niet belemmert.

Voor de meergezinswoningen, vallen deze verplichtingen ten laste van de bewoners van het gelijkvloers. Is de gelijkvloerse verdieping niet bewoond, dan valt de verplichting ten laste van de bewoners van de eerstvolgende verdieping, enzoverder.

Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen, valt deze plicht ten laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is of die er het beheer over hebben.

Bij het onderhoud is het gebruik van pesticiden overigens verboden.

Tot slot geldt er ook een verbod om de bomen te snoeien die op het openbaar domein staan en die eigendom zijn van de openbare overheid.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter