Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Infosessie insecten in de compostdemoruimte in De Noordhinder

Op zaterdag 26 oktober 2019 van 20 tot 22 uur (deur gaat open vanaf 19.30 uur) organiseert de dienst Milieu, Natuur en Landbouw in samenwerking met vzw Vlaco een infosessie over insecten in het insectenhotel. De lezing vindt plaats in de demoruimte van de kringloopkrachten in de Noordhinder (recht tegenover WZC De Noordhinder in Heist). Er zijn nog een aantal beschikbare plaatsen vrij.

Deze sessie gaat in de eerste plaats over de biologie van insecten die je aantreft in o.a. insectenhotels. Tijdens deze sessie krijg je antwoord op vragen over soorten, soortspecifieke levensfasen en waardplanten. Deze les is geen snelcursus ‘vieze beestjes’, maar eerder een verzameling kennis over de schoonheid en de bijzonderheden die zich voordoen rond en in je insectenhotel. De (20 à 30) belangrijkste meest voorkomende insectensoorten komen aan bod, hun waardplanten, levensfasen, vliegperiode, hun rol binnen de kringloop, het overeenkomstig insectenhotel-vulmateriaal ….

Deze milieu-educatieve lezing is bedoeld voor volwassenen en jongeren die thuis een insectenhotel hebben of reeds hielpen bij de bouw van een insectenhotel en meer willen vernemen over de dieren die er allemaal in voorkomen en wat ze daar precies uitspoken.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter