Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Installatie Commissie Erfgoed & Straatnaamgeving

Op woensdagavond 25 september 2019 vond de installatievergadering van de vernieuwde Commissie Erfgoed & Straatnaamgeving plaats in het museum Sincfala. Deze commissie bereidt het advies voor met betrekking tot het gemeentelijk beleid omtrent het materieel en immaterieel erfgoed dat zich vertaalt in collectie-opbouw door het gemeentebestuur, monumentenzorg, erfgoedprojecten buiten de muren van museum Sincfala, herdenkingen enz… Daarnaast adviseert deze commissie het gemeentebestuur omtrent de naamgeving van straten en pleinen.

De Commissie erfgoed en straatnaamcommissie telt 9 leden. Ereschepen Danny Lannoy werd verkozen tot coördinator. In de raad zetelen verder Dirk Overstraete en Luc van Rillaer namens de Cultuurraad, Marc De Meester (Heemkundige kring Sint-Guthago), Frieda Devinck (Cnocke is hier), Ronny Engelrelst (Heyst Leeft), Danny Jones (For Freedom Museum), Marc Peire (Museum Peire) en deskundige Marcus Ghekiere.

Ambtshalve wordt de Commissie Erfgoed & Straatnaamgeving beleidsmatig en administratief ondersteund door schepen van Cultuur en Erfgoed Annie Vandenbussche en secretaris Thomas Hoeberigs van de gemeentelijke dienst Erfgoed.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter