Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Inventarisatie schade rukwinden 9-10 maart 2019

In het weekend van 9 en 10 maart 2019 waren er ook in Knokke-Heist hevige rukwinden. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil dan ook inwoners die last ondervonden hebben maximaal ondersteunen. Heb je stormschade geleden dan dien je in eerste instantie contact op te nemen met je brandverzekering. Deze verzekering komt doorgaans en in grote mate tussen voor stormschade aan de woning. Voor tuinmeubilair, bomen, … en andere roerende goederen is dat echter vaak veel minder het geval. Om die reden laat de gemeente Knokke-Heist, in samenwerking met de Vlaamse Overheid, onderzoeken of een erkenning als algemene ramp tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor heeft de gemeente echter informatie van jou als schadelijder nodig. Het gaat hierbij om de aard van de schade, een raming en omvang ervan, zicht op eventuele tussenkomst van de (brand)verzekering en – heel belangrijk – fotomateriaal. Graag dan ook ten laatste tegen 1 april 2019 een meldingsformulier als schadelijder in te vullen. Klik hier  voor het meldingsformulier.

Hoe verloopt de procedure verder?

De gemeente heeft 30 dagen de tijd om een globaal schadedossier bij het Vlaams rampenfonds in te dienen. Vervolgens beoordeelt het Vlaams Rampenfonds de ingediende dossiers van alle gemeenten samen in combinatie met een aantal, vooraf vastgestelde, wetenschappelijke criteria (oa. metingen door het KMI, de schaal van Fujita, enz.) Op basis van de beoordeling door het Vlaams Rampenfonds kan de Vlaamse Regering overwegen om de rukwinden te erkennen als algemene ramp. Het is pas na de officiële erkenning als algemene ramp dat er individuele schadedossiers aan het rampenfonds kunnen en moeten worden overgemaakt om van enige tussenkomst te kunnen genieten. 
Meer info over de procedure tot erkenning als algemene ramp vind je op de website van het Vlaams Rampenfonds (https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/natuurbeheer/schadevergoeding-bij-een-algemene-natuurramp ).
Meer info over het inventariseren van je schade kan via noodplanning@knokke-heist.be of via het telefoonnummer 050 630 371.
 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter