Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Juli en augustus waren moeilijke maanden voor onze bijen

In juli en augustus beginnen de dagen dan wel te korten, maar de temperaturen blijven hoog en de bijen moeten verder water verzamelen voor de kolonie en zorgen voor de ventilatie. Dit jaar hebben de droogte en de beperktere beschikbaarheid van door bloemen geproduceerd nectar opnieuw gevolgen gehad voor de bijen: weinig voedsel en veel inspanningen voor de “ventilatie-werksters” om de temperatuur binnen de korf te doen zakken. Het jaar 2019 zal zonder twijfel net als 2018 een zeer slecht jaar zijn op vlak van honingproductie.

Je zal misschien dode bijen vinden voor de korven die bij je geplaatst werden. Weet dat dit heel normaal is! Tijdens deze periode legt de koningin tot 2000 eitjes per dag. En er sterven dus evenveel bijen! Meestal eindigt hun leven tijdens het inzamelen van nectar, en raken ze niet terug tot bij de korf. Als ze evenwel binnenin de korf sterven, zullen de “schoonmaaksters” de lichamen buiten de korf brengen en ze een paar meter verder gooien, wat nodig is om ziektes binnen de kolonie te vermijden.

In augustus bloeit de natuur iets minder, stijgt de bijenpopulatie niet langer en zal de koningin progressief minder eitjes gaan leggen. De in de kolonie vrijgekomen ruimtes zullen gevuld worden met honing en stuifmeel, als voorbereiding op de winter.

Terwijl de “seizoens”-bijen (van april tot juli) 20 tot 40 dagen leven, kunnen de bijen die vanaf eind juli uit de eitjes komen 6 tot 8 maand leven. Dit zijn de zogenoemde “winter”-bijen, die de hele winter in de korf zullen blijven en die zullen zorgen voor de overgang naar het volgende jaar.

In juli en augustus bezoeken de bijen onder andere bramen, lavendel, maïs (voor het stuifmeel) en dennenbomen (voor de honingdauw*).

*honingdauw: honingdauw wordt afgescheiden door onder andere dennen; bladluizen voeden zich met de plantensappen en geven daarna een gesuikerde substantie af die de bijen verzamelen om dennenhoning te produceren. Met andere woorden: zonder de boom geen dennenhoning… maar ook niet zonder de bladluizen.

Verwezenlijkte activiteiten

De imkers hebben drie belangrijke activiteiten: het inzamelen van de honing, de preventie van ziektes en het begin van het “voeden” voor de winter.

Eind juli-begin augustus worden de honingramen geoogst. De belangrijkste etappes bij het honingwerk voor de imker zijn de volgende: de was verwijderen die de honing bedekt, de honing uit de celvakjes, waar die opgeslagen was, halen (slingeren), de honing filteren (zuiveren) en daarna laten “rusten” om de resterende onzuiverheden en luchtblaasjes af te scheiden van de eigenlijke honing (rijpen).

Aangezien een deel van de honing weggehaald is uit de kolonies, moet een supplement voorzien worden voor de bijen om hen te helpen de winter door te komen, en dit wordt ook wel het “voeden” genoemd. Er wordt dan suikersiroop verdeeld in de korf en die zal verbruikt worden tijdens de lange en koude wintermaanden, wanneer de bijen “opgesloten” zitten binnen hun korf.

Bijna 90 % van de mortaliteitsgevallen van bijenkolonies vinden plaats in de winter. Het is dus van primordiaal belang om het risico op ziektes te verhinderen. Mogelijke ziektes die de bijen kunnen treffen zijn schimmels, bacteriën, virussen en parasieten.

Toekomstige activiteiten

In augustus begint de voorbereiding voor het laten overwinteren van de bijenkolonies met in het bijzonder het voeden. Dit gaat verder in september en oktober. Aangezien de temperatuur in de winter heel laag kan zijn, worden de korven ook geïsoleerd aan het dak.

Wist je dat…

…er in de korven geen enkel mannetje of dar te vinden is in de winter? Zodra de werksters die voedsel inzamelen (de foeragerende bijen) in hun omgeving niets meer vinden, starten ze met wat de “darrenslacht” genoemd wordt. Alle mannetjes worden vóór de winter uit de kolonie gestoten of gedood.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter