Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Kerstconcert In dulce jubilo van Cantic@mare Ensemble

Op zaterdag 14 december 2019 om 16 uur opent het vierstemmige gemengde Cantic@Mare Ensemble in de Heilig Hartkerk van Knokke-Heist de traditionele reeks kerstconcerten. Onder de algemene leiding van Tony Venneman brengen de uitvoerders een sfeervolle en gevarieerde selectie uit een grotendeels nieuw en ongekend repertorium naast een aantal klassieke kerstliederen. Voor de muzikale begeleiding en intermezzi tekenen het Jedutun Ensemble, o.l.v. Karla Savat, harpiste Fran Vancoillie, Veerle Vinckier en Marc Stepman aan de piano, terwijl sopraan Inge Zutterman de solopartijen vertolkt.

In dulci jubilo

Het concert ontleent zijn titel “In dulci jubilo” aan één van de bijzondere liederen uit het programma en verwijst naar de overheersende gevoelens van de kersttijd: “In zoete vreugde”. Dit traditioneel kerstlied omvat een macaronische tekst, d.w.z. een mengeling van Latijn en volkstaal, in dit geval het middeleeuwse Duits. De tekst wordt toegeschreven aan een Duitse mysticus, Heinrich Seuse, en dateert wellicht van 1328. De overlevering zegt dat Seuse in een visioen engelen hoorde zingen die hem opriepen om met hen mee te zingen en te dansen in aanbidding voor het Christuskind. Dit lied is hiervan de neerslag, een uiting van vreugdevolle gevoelens.

Vlaamse en internationale kerstliederen

Verder prijken nog liederen van o.a. K.J. Dinham, A. Adam, Ruth Schram, John Rutter, Harry Simeone, R.v.Herbeck, W. Gomez, Irving Berling … op de lijst, die afgesloten wordt met enkele traditionele kerstliederen in samenzang. Achteraf wordt iedereen uitgenodigd op de receptie in De Branding, waar je nader kennis kunt maken met de koorleden, het bestuur en dirigent Tony, die onlangs nog zijn 80ste verjaardag mocht vieren.

Toegangskaarten aan 15 euro kun je best al op voorhand reserveren of verkrijgen bij alle koorleden en in Cultuurcentrum Scharpoord. Neem een kijkje op www.canticamare.be voor nadere informatie over het Cantic@Mare Ensemble.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter