Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Knokke-Heist maakt de brug tussen opvoeden en opgroeien met de komst van het Huis van het Kind

Het Huis van het Kind Knokke-Heist werd op 10 december 2018 als feitelijke vereniging erkend door Kind & Gezin, waarbij het Lokaal Bestuur Knokke-Heist als vertegenwoordiger werd aangeduid. De tweede subsidieoproep die minister van Welzijn Jo Vandeurzen lanceerde, was een succes. Ondertussen kunnen 97 % van de gezinnen met kinderen dichtbij huis terecht in een Huis van het Kind. In Knokke-Heist is er geen fysiek huis, maar wel een sterk uitgebouwd samenwerkingsverband. Om dit kracht bij te zetten ondertekenden alle betrokken partners op donderdag 12 september 2019 een samenwerkingscharter.

Wat doet een Huis van het Kind?

Het unieke aan een Huis van het Kind is dat het een brug vormt tussen opvoeden en opgroeien en de verschillende levensdomeinen die eraan gelinkt zijn. Gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs, huisvesting, inkomen en welzijn spelen een belangrijke rol voor gezinnen met kinderen. En ook een laagdrempelige toegang tot cultuur, sport en vrije tijd zou een basisrecht voor iedereen moeten zijn.

Samen willen we inzetten op de gezondheid, het welbevinden en de kansen van gezinnen: het is een opdracht van velen. Dankzij het huis van het Kind kunnen we de krachten bundelen en gezinnen nog beter ondersteunen.

Het decreet Preventieve Gezinsondersteuning schept het wettelijk kader voor de oprichting van de Huizen van het Kind binnen Vlaanderen. Voor Knokke-Heist is er een subsidie van 7581,91 euro voorzien.

Hoe kwam het tot stand in Knokke-Heist?

Om de burger te informeren over de komst van het Huis van het Kind Knokke – Heist organiseerden we op 28 april een gratis ontbijt voor gezinnen en geïnteresseerden. Met meer dan 300 inschrijvingen was dit een groot succes. In mei werden twee bijeenkomsten georganiseerd voor alle partners van Huis van het Kind Knokke Heist met als doelstelling het bepalen van de richting die we willen uitgaan. Aan de hand van de insteek van de verschillende partners werden daarbij prioriteiten bepaald.

Wat mogen we verwachten?

Binnenkort zullen alle partners van het Huis van het Kind zichtbaar zijn in het straatbeeld. Je zal ze kunnen herkennen aan het logo. Bij elke partner kan je binnen springen met al je vragen rond opvoeden en opgroeien. Zij zullen je helpen en indien nodig gepast doorverwijzen.

De komende jaren zal er vooral gewerkt worden rond geestelijk welbevinden, jeugdhulp en opvoedings- en ouderschapsondersteuning.

Wat zijn de behoeften van ouders? Wat ervaren ze als ondersteunend? Is er voldoende aanbod op maat van ouders met kinderen/jongeren? Welke diensten en aanbod wordt er georganiseerd. Wat kan het Huis van het Kind doen? Met deze vragen gaan we aan de slag.

Heb je vragen of wens je meer informatie? E-mail: huisvanhetkind@knokke-heist.be of T 050 530 900.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter