Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Nachtelijke werkzaamheden in de Elizabetlaan-Duinbergenlaan

De burgemeester heeft aan de firma Verhelst Aannemingen de toelating verleend om op woensdag 28 augustus, donderdag 29 augustus en vrijdag 30 augustus 2019 ter hoogte van de Duinbergenlaan / Elizabetlaan nachtwerk te verrichten tot het aanleggen van noodperrons voor de tram en een voetgangersoversteek. Deze werkzaamheden vinden telkens plaats  tussen middernacht en 5 uur ’s morgens. Op woensdag 4 september, donderdag 5 september en vrijdag 6 september 2019 mag de aannemer tussen middernacht en 5 uur ook werken ter hoogte van de Duinbergenlaan / Elizabetlaan, dit keer voor de aanleg van een kllmwissel voor de tram. De werken kaderen in de globale renovatie van de Duinbergenlaan. De noodperrons blijven in gebruik tot het einde van de werken in april 2020.

Heraanleg  Duinbergenlaan van Elizabetlaan tot Joseph Stübbenpark

De Duinbergenlaan, vanaf het station Duinbergen tot de Elizabetlaan, kreeg de voorbije 2 jaar een complete make-over. Op 2 september 2019 wordt gestart met de tweede fase, de vernieuwing van de Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot het Joseph Stübbenpark, inclusief het kruispunt met de Elizabetlaan. Naar analogie van fase 1, wordt het volledige wegprofiel vernieuwd, met een rijweg met langsparkeerstroken aan beide zijden. Aan de oostzijde wordt een brede wandelpromenade aangelegd. Ook de ondergrondse rioolinfrastructuur wordt volledig vernieuwd. Langs de Elizabetlaan wordt de traminfrastructuur vernieuwd, tussen het Van Hoenackerpad en de Ooststraat.

Timing van deze werken

Deze werken worden in 4 fases uitgevoerd.

Fase 1: 2 september 2019 tot 20 december 2019

 • Duinbergenlaan tussen Heliospad en Elizabetlaan
 • Elizabetlaan (rijrichting Knokke) tussen het Heliospad en het Astridplein
 • Spoorwerken tram zuidelijk spoor

 

Fase 2: januari 2020 tot begin april 2020

 • Elizabetlaan (rijrichting Heist) tussen de Lommergang en de Meeuwendreef
 • Spoorwerken tram noordelijk spoor

 

Fase 3: september 2020 tot eind december 2020

 • Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot en met het Kinderpad

 

Fase 4: januari 2021 tot begin april 2021

 • Duinbergenlaan vanaf het Kinderpad tot het Joseph Stübbenpark

 

Wat houden deze werken in?

Fase 1+2:

 • Vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 • Vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden
 • Vernieuwen spoorinfrastructuur en halte-infrastructuur

 

Fase 3+4:

 • Vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 • Afkoppeling private riolering
 • Vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden

 

Verkeersmaatregelen tijdens fase 1

Vanaf 2 september tot 20 december 2019 is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Duinbergenlaan vanaf het Heliospad tot de Elizabetlaan. In diezelfde periode is er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Elizabetlaan, rijrichting Knokke, vanaf het Heiliospad tot het Astridplein. Er is enkel bestemmingsverkeer toegelaten voor de woningen langs de Elizabetlaan tussen de Krommedijk en het Heliospad. Het doorgaand verkeer richting Knokke wordt omgeleid via de Knokkestraat. Dit geldt zowel tijdens de weekdagen, als in het weekend.

Tijdens het weekend van 18-19 oktober 2019 is geen doorgaand verkeer mogelijk op de Elizabetlaan in beide rijrichtingen. De huidige tramhaltes krijgen een nieuwe tijdelijke locatie, ten westen van de werfzone, ter hoogte van Elizabetlaan nr. 306.  De rijbaan ter hoogte van de tijdelijke tramhalte wordt voorzien van een oversteekplaats voor voetgangers. Deze oversteekplaats is te bereiken komende vanuit de Duinbergenlaan via het Heliospad. De bereikbaarheid tot de woningen in de werfzone wordt maximaal behouden voor voetgangers.

De leerlingen van Duinenkind (te voet of met de fiets) die normaal de Elizabetlaan dwarsen ter hoogte van de Duinbergenlaan, moeten gedurende de werken deze laan dwarsen ter hoogte van de Ooststraat om zich vervolgens via de Lommergang en het Kinderpad naar de school te begeven.

Parkeren tijdens de werken

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om binnen de werfzone te parkeren. Er wordt gevraagd om gebruik te maken van de omliggende straten om te parkeren. Indien je in de werfzone (Duinbergenlaan, tussen Heliospad en Elizabetlaan, zuidkant Elizabetlaan) woont en je een garage/standplaats hebt, dan kunt je in de parkingshop op het Gemeenteplein 22 een parkeerkaart “wegwerkzaamheden” halen tegen een administratieve vergoeding van 10 euro voor de periode dat je garage/standplaats niet bereikbaar is. Deze parkeerkaart geldt in alle zones uitgezonderd de rode zone. Je dient bij de Parkingshop wel een bewijs voor te leggen dat je over een garage beschikt of er één huurt en je moet ook het inschrijvingsbewijs van de wagen mee te brengen.

Praktische info

Tijdens de werken worden de omwonenden verzocht hun vuilniszakken op de hoeken van de zijstraten buiten de werfzone te plaatsen, zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.

Voor meer info: www.knokke-heist.be/mobiliteit-en-wegenwerken/wegenwerken

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter