Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Natuurwandeling in natuurreservaat Sashul in Heist

Op vrijdag 23 augustus 2019 organiseert Natuurexploratie een geleide natuurwandeling in het Vlaamse natuurreservaat Sashul in Heist. Tijdens de nazomertrek vormen de ondiepe plassen van dit gebied een ideaal foerageer- en rustgebied voor een aantal steltlopersoorten, zoals lepelaar, kleine plevier, oeverloper en witgatje.  In de loop van de voormiddag als het toeristisch wat drukker wordt in dit gebied, vertrekken de meeste van deze vogels en zetten hun tocht langs de kust naar het zuiden verder.

Tijdens de nazomertrek vertoeven ook dikwijls doortrekkende zangvogeltjes in dit gebied, die zich te goed doen aan de zoete bessen van gewone vlier en dauw- of zwarte braam of de rijke insectenweelde. In de struik- en bomenhaag aan de oostkant van dit gebied vinden ze beschutting en voedsel vooraleer ze de open vlakte van het achterhavengebied oversteken.

Het microklimaat van dit gebied lokt ondermeer ook doortrekkende libellen aan, zoals de prachige paardenbijter en diverse soorten heidelibellen, die hier langs de boom- en struikrijen jagen op allerhande vliegende insecten en op hun beurt belagers zoals de boomvalk naar dit gebied lokken.

Uiteraard wijst de natuurgids je ook op de rijke flora van dit gebied met de typische soorten van zowel droge als vochtige duingraslanden, maar ook vrij zeldzame soorten als geelhartje, een typerende soort voor heel schrale, maar voor kalkrijke graslanden.

Afspraak: om 09:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje - Zeedijk nr. 64).

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.

Organisatie: Natuurexploratiewww.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker - T 050 51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter