Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Nieuw bestuur Sociale Raad Knokke-Heist

In 1972 werd een sociale raad opgericht met als doelstelling de sociale verenigingen van de vier deelgemeenten beter op elkaar af te stemmen. De leden zochten antwoorden op o.a. volgende vragen: welke zijn de actiepunten, wat wordt er geprogrammeerd en hoe kunnen de diverse sociale  organisaties elkaar aanvullen? Zoals statutair voorzien moeten binnen de zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen verkiezingen georganiseerd worden.  In De Vierbote in Heist werd het nieuw dagelijks bestuur voorgesteld bestaande uit voorzitter Ria Depauw, André Desmidt en Anne-Marie Kerckhof als ondervoorzitters, Viviane Woestyn (secretaris), administratief  bijgestaan door Sophie Demarey en leden Leo Stockman, Jean-Pierre De Meyere, Christine Daeninck, Patricia Degroote, Manu Devisch (uittredend voorzitter), Maureen Vanoven, Philippe Duyck en  namens het schepencollege schepen Kathleen van der Hooft. Op het einde van de vergadering werd uittredend voorzitter Manu Devisch in de bloemetjes gezet voor zijn 33 jaar voorzitterschap.

(Foto Anne-Marie Maertens )

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter