Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Nieuw jeugdraadbestuur

Op vrijdag 4 januari 2019 verkoos de gemeentelijke jeugdraad in De Marge een nieuw dagelijks bestuur, de zogenaamde KOR (afkorting van Koördinatieraad in de tijd voor 1996 toen dit woord volgens de progressieve spelling nog met K mocht geschreven worden). Voorzitter is voortaan Flore Ruysschaert, ondervoorzitter Maxim Trio, secretaris Pieter-Jan Bode en penningmeester Marlin Van Velzen. Verder zetelen nog volgende KOR-leden in de jeugdraad: Maarten Cabooter, Matthias Hillemans, Lindsay Dewaele, Benny Reubens, Mike Deleersnyder, Tessa Van Nieuwenhuyse en Guillaume Maertens. Sinds 3 januari 2019 heeft schepen Annie Vandenbussche de bevoegdheid van Jeugd overgeërfd van schepen Jan Morbee.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter