Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Nieuwe Zwindijk open voor wandelaars en fietsers

Op zaterdagmorgen 30 maart 2019 openden vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, provinciebestuur en gemeentebesturen van Knokke-Heist en Sluis het nieuwe fiets- en wandelpad op de nieuwe dijk rond het uitgebreide deel van het Zwin. Na 3 jaar werken kan iedereen vanaf nu ten volle genieten van het uniek grensoverschrijdend getijdengebied van 333 hectare. Het nieuwe vier meter brede fiets- en wandelpad biedt je een weergaloos zicht op de Zwinvlakte en het omringende polderlandschap. Het brengt je van het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist helemaal tot in Cadzand-Bad. (foto’s dienst Communicatie)

Retranchement als tussenhalte

Zo ver geraakten de prominenten zaterdagmorgen echter niet. Na het doorknippen van het lint aan grenspaal 365, loodste burgemeester Marga Vermue het hele gezelschap onder begeleiding van de Koninklijke Muziekvereniging Excelsior uit Cadzand naar d’Ouwe Kerke in het Retranchement voor een verzorgde receptie. In haar verwelkomingstoespraak stak de Sluise burgemeester haar enthousiasme voor de nieuwe fietsverbinding niet onder (kerk)stoelen of banken. “Verrassend hoe vlug je nu met de fiets in Knokke-Heist bent. Binnenkort voorzien we in het Retranchement een nieuwe randparking zodat bezoekers hier hun wagen gemakkelijk kwijt kunnen en van hieruit kunnen fietsen door onze prachtige Zwinregio”, aldus Marga Vermue.

Belevingspunten

De nieuwe Zwindijk tussen Knokke-Heist en Cadzand vormt daarbij de centrale ruggengraat. Vanuit vier uitkijkpunten krijg je een prachtig zicht op de bredere, diepere en langere Zwingeul en het nieuwe broedeiland. Die nieuwe rustpunten zijn voorzien van fietsenstallingen en zitbanken. Op de infopanelen ontdek je weetjes over het Zwin. Met je smartphone of fototoestel kan je ook helpen om de veranderingen in het Zwin te documenteren. Het vlonderpad bij de Kanaalweg dat bij vloed overspoelt, laat je het Zwin ook van binnenuit beleven. In de nabije toekomst zullen schapen die de dijk begrazen je tijdens je fiets- of wandeltocht gezelschap houden. Vijf wegen geven toegang tot de nieuwe dijk. Diverse fiets- en wandellussen zijn dus mogelijk. Je komt zo vlot terecht op verrassende plekjes, voor een kopje koffie of een lunch of om kennis te maken met de rijke historie van deze charmante streek. De Witte Koksmuts naast de Zwindijk wordt momenteel volledig verbouwd. Tegen de zomer zouden de uitbaters van restaurant De Deining in Groede er graag hun intrek nemen om er de mythe van Louise “van Grollens” weer tot leven te brengen.

Met de Zwingids op de fiets

Het Zwin Natuur Park biedt als onthaalpoort aan Vlaamse kant heel wat activiteiten voor jong en oud aan. Naast de interactieve tentoonstelling in het bezoekerscentrum, is er ook een groot buitenaanbod met themahutten en educatieve belevingselementen in het park en Zwingidsen die de bezoekers te woord staan . Naar aanleiding van de opening van de fiets- en wandeldijk gaat vanaf 5 mei 2019 elke zondag om 13.30 uur een nieuw fietsarrangement van start. Reserveren kan nu reeds. Een Zwingids neemt je mee naar de mooiste plaatsen in de Zwinstreek en geeft uitleg over wat er te zien en te beleven valt. Tijdens deze begeleide fietstocht mag een drankje of snack onderweg niet ontbreken op voorwaarde natuurlijk dat je de verpakking bij je houdt of in een afvalbak gooit.

 

Respect voor de landbouw

Gemeenteraadslid Katleen Lanckriet - Van Steen, van het landbouwbedrijf Zoete Polder ondervindt nu reeds de nadelen van nonchalante recreanten. “Sinds de uitbreiding van het Zwin treffen we in onze polders opvallend meer zwerfvuil aan. We zijn ook bekommerd voor het stijgend aantal wildparkeerders in de Hazegraspolder. Ik hoop dan ook dat gemeente, provincie en Vlaamse overheid de nodige sensibiliseringsacties op touw zetten om de natuur en landbouwgronden plastic en blikvrij te houden. Een deel van de vruchtbare landbouwgronden hebben we aan de natuur teruggegeven, laten we dan er tenminste voor zorgen dat de rest van onze velden er proper bij blijft liggen en de recreanten het nodige respect opbrengen voor de landbouwwerkzaamheden ”, aldus de immer strijdvaardige landbouwster.

Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en hulpdiensten

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid en het Waterschap Scheldestromen zijn eigenaar van de dijk. Door regelmatige controles en onderhoud volgen ze continu de veiligheid van de zeewering op. Na het toeristisch seizoen wordt de toplaag van het half verharde fiets- en wandelpad geëvalueerd. De komende maanden vinden ook nog enkele kleine detailafwerkingen plaats op en langs de nieuwe dijk. Op vraag van schepen Kathleen van der Hooft en kapitein Jean-Claude Vantorre van Hulpverleningszone 1 wordt eerstdaags ook nog onderzocht om de toegankelijkheid voor minder mobiele personen en de hulpdiensten te verbeteren.

Hannah Van Nieuwenhuyse, projectleider Zwinstreek van het Agentschap Natuur & Bos reageerde alvast schriftelijk met volgende mededeling aan het gemeentebestuur: “aan de ingangen van de op- en afritten van de dijk zijn verkeerswerende paaltjes geplaatst om gemotoriseerd verkeer, golfkarretjes en quads van de nieuwe dijk te houden. Deze zijn niet toegelaten op de nieuwe dijk omwille van de rustverstoring en de recreatieve beleving en veiligheid op de dijk. De afstand tussen de paaltjes is gedetailleerd bekeken zodanig dat rolstoelen, bakfietsen en verschillende types duofietsen de dijk kunnen betreden en niet gewenste voertuigen de dijk niet kunnen betreden. Voor rolstoelen zijn de veeroosters niet ideaal en daarom onderzoeken de projectpartners nog een technische ingreep aan de veeroosters aan de  ingang van de Graaf Leon Lippensdreef om dit rolstoelvriendelijker te maken zodat men van hieruit als minder mobiele persoon ook volledig zelfstandig bovenop dit deel van de dijk kan geraken. De projectpartners hebben ook de intentie om nog een toegankelijkheidstoets te laten uitvoeren voor verdere optimalisatie door kleine detailingrepen”.

 

Op dinsdag 2 april 2019 is er ook nog een overleg tussen de Hulpverleningszone 1 en bevoegde Vlaamse diensten gepland om de toegankelijkheid in het vergrote getijdengebied bespreken. Ook op de nieuwe Zwindijk en in de slikken en schorren rond de verbrede en verdiepte Zwingeul moet immers de veiligheid maximaal gewaarborgd worden.

 

Meer info: www.zwin.be en zwininverandering.eu

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter