Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Officiële opening nieuwe vleugel sporthal De Stormmeeuw

Aangezien Knokke-Heist sport hoog in het vaandel draagt en de gemeente alle sporters in optimale omstandigheden wil laten sporten en bewegen, besliste het gemeentebestuur eind 2014 om de volledige sportsite van stadion Olivier onder handen te nemen en uit te bouwen tot een vernieuwd sportpark. De renovatie en uitbreiding van sporthal De Stormmeeuw vormden daarbij een belangrijk onderdeel van het Masterplan stadion Olivier 3.0. Op zaterdagmorgen 21 september 2019 werd de nieuwe vleugel van dit sportcomplex alvast officieel ingehuldigd in aanwezigheid van het gemeentebestuur, de sportraad en talrijke vertegenwoordigers van de diverse plaatselijke sportclubs. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist stond in voor de muzikale omlijsting.

Verbeterde toegankelijkheid voor mindermobiele personen

Reeds verscheidene jaren was de beperkte toegang voor mensen die moeilijker te been zijn een cruciaal pijnpunt. Belangrijk aandachtspunt was dan ook om de toegankelijkheid voor mensen met een verminderde mobiliteit te verhogen door onder meer de installatie van een lift, zodat zij ofwel zelf kunnen komen bewegen of sporten, ofwel hun kinderen/kleinkinderen kunnen komen aanmoedigen. Deze liftinstallatie maakt zowel de verdieping als de kelder bereikbaar.

De bestaande inkom werd vernieuwd en uitgebreid met een onthaal, kantoor, bureau zaalwachter voor de sportdienst en een vergaderzaal. De judozaal verhuisde naar de verdieping naar een ruimte met meer licht en openheid, zodat beoefenaars van oosterse gevechtssporten in nog betere omstandigheden kunnen trainen. De vergaderzaal kreeg een andere locatie, en is opdeelbaar in twee vergaderruimtes waarvan één in verbinding staat met het terras.  De cafetaria werd voorzien van nieuwe ramen waardoor meer licht binnentreedt en er meer verbondenheid is met het nieuwe terras. Er zijn nu ook 4 nieuwe kleedkamers met douches voorzien en bijhorende toiletten. De nieuwe ondergrondse berging is voortaan bereikbaar via een inrijhelling en staat in verbinding met de bestaande kelder. De medewerkers van het team sportpromotie kunnen zo op een efficiëntere manier de praktische voorbereidingen en nazorg voor de diverse sportevents organiseren.

In totaal werd de beschikbare oppervlakte uitgebreid met 700 m², tot een totale oppervlakte van 6.700 m². De werkzaamheden werden uitgevoerd onder leiding van het Studiebureau TV OYO Architects - Arch&Teco en door de firma’s Himpe voor de bouwkundige werken en THV Engie - Vandewalle voor de technieken. De kostprijs bedraagt 1,7 miljoen euro. De werkzaamheden zijn gestart in januari 2018 en werden afgerond in juni 2019.

Jaarlijks 137.000 sporters

Het sportcomplex is de thuisbasis voor een vijftiental sportclubs uit Knokke-Heist. De sportdienst ontvangt hier jaarlijks meer dan 137.000 sporters en staat daarmee garant voor meer dan 7.000 uren sportplezier in kwaliteitsvolle omstandigheden. Meer dan 61.000 sporters uit sportclubs met een jeugdwerking, ruim 20.000 sporters uit andere clubs en een 18.000-tal sporters uit scholen, tonen aan dat het sportcentrum zijn waarde heeft en in de toekomst nog meer zal hebben met de nieuwe mogelijkheden die de vernieuwde accommodatie biedt. Ook de medewerkers van de sportdienst zijn al sinds jaar en dag gehuisvest in het gebouw en kunnen op die manier dicht bij de sport en de sporters hun dienstverlening en activiteiten organiseren. 

Historiek

De Stormmeeuw is de sporthal met de langste geschiedenis in Knokke-Heist: de eerste steenlegging dateert van 1971 en de ingebruikname vond plaats in 1973. Bij de bouw van het sportcentrum werden trouwens nog voorzieningen getroffen voor de uitbreiding van de sporthal met een zwembad. Ook toen waren er dus al grote plannen.

Door de jaren heen zijn er al verschillende verbeteringen en investeringen uitgevoerd aan de sporthal. In 1989 werd de sportvloer vervangen door een in die tijd vooruitstrevende vlak-elastische vloer. In 1994 werd de kleine sportzaal aangebouwd, waardoor meer ruimte gecreëerd werd voor bijkomende clubs (basketbal, schutters, badminton, volleybal,..) In 2000 werd het administratief blok voor de sportdienst bijgebouwd en werden ook in de grote sportzaal enkele verbeteringswerken uitgevoerd, zoals de vernieuwing van het onderdak en de modernisering van de scheidingswanden.

Het eindresultaat van de recente renovatie mag zeker gezien worden. De moderne look en de mooie afwerking zowel binnen als buiten het gebouw bieden een comfortabele omgeving voor zowel sporters als bezoekers.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter