Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Onderzoek en zitdagen ruilverkaveling A11 nog tot eind oktober

Het ruilcomité A11 heeft een voorstel klaar voor de herverkaveling van de percelen in de ruilverkaveling A11. Van 1  tot en met 30 oktober 2019 loopt daarover een onderzoek en liggen de documenten ter inzage in het gemeentehuis op het Alfred Verweeplein 1. Eigenaars en/of gebruikers van gronden in de ruilverkaveling A11 zijn in die periode welkom op zitdagen waar ze uitleg kunnen vragen en ev. opmerkingen, suggesties of bezwaren kunnen indienen. De zitdagen hebben plaats in zaal Molenhoek, Herenweg 11a, Westkapelle. Opmerkingen of bezwaren kunnen ook schriftelijk bezorgd worden tot 30 oktober 2019 aan de voorzitter van het Ruilcomité A11, p.a. Vlaamse Landmaatschappij, Velodroomstraat 28, 8200 Brugge.

Via het ruilverkavelingsproject A11 biedt de landbouwers die getroffen zijn door de aanleg van de A11, een oplossing aan. Naast de terreinwerken voor de herinrichting van nieuwe landbouwkavels, worden ook werken uitgevoerd om de omgeving aantrekkelijker te maken: aanleg en verbetering van (water) wegen, beplantingen, natuurinrichting e.d.

Alle info over de ruilverkaveling A11, de precieze data en uren van de zitdagen en de link om via de digitale agenda een afspraak te maken op een zitdag, zijn te vinden op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/A11(gebruiksruil_en_ruilverkaveling).aspx

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter