Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Opbouw strandcabines vanaf vrijdag 29 maart

Op donderdag 28 maart 2019 om 7.30 uur zijn medewerkers van de dienst Strand & Dijk en TUD gestart met het uitzetten van de markeringspaaltjes voor het plaatsen van de strandcabines van particulieren. Op het strand van Heist tot aan het Zoute moeten een 1200-tal paaltjes uitgezet worden om de precieze locatie van de diverse blokken aan te duiden. Tegen donderdagavond zou de klus geklaard moeten zijn. Vanaf vrijdag 29 mei 2019 om 9 uur mogen particulieren dan hun strandcabine beginnen opbouwen. Door de aanhoudende stormwind moest het strand opnieuw genivelleerd worden waardoor de startdatum voor de opbouw van de cabines voor particulieren met 2 weken werd opgeschoven. De professionele badkarhouders konden wel reeds vanaf 15 maart 2019 hun stranduitbating inrichten.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter