Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Openbare verkoop ondergrond binnenplein Sylvain Dupuisstraat

Op dinsdag 25 juni 2019 om 16 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis op het Alfred Verweeplein de ondergrond van een binnenplein in de Sylvain Dupuisstraat openbaar verkocht. Het lot heeft een oppervlakte van 1746 m² en wordt begrensd door de Zeedijk, het Rubensplein en de Paul Parmentierlaan. De instelprijs is bepaald op 1 miljoen euro. Er is maar 1 zitdag voorzien en nadien is er geen recht van hoger bod meer mogelijk.

Niet-rotatieve parking

De toekomstige bestemming van deze locatie is een niet rotatieve ondergrondse parking. De eigenaar moet hiervoor een aanvraag indienen binnen 24 maanden na definitieve toewijzing en de werken voltooien binnen de 12 maanden na de aflevering van de definitieve en onaanvechtbare omgevingsvergunning. Bijzondere voorwaarden en vereisten om deel te kunnen nemen aan de biedingen zijn vermeld in het lastenkohier dat je op voorhand kunt opvragen op het kantoor van notarist Thomas Dusselier. Ook alle plannen en stedenbouwkundige inlichtingen zijn daar te verkrijgen. Het goed is vrij toegankelijk om te bezoeken.

Voor alle info: notaris Thomas Dusselier, Natiënlaan 118/te Knokke Heist (T 050 632020) www.vandenbussche-dusselier.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter