Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Oproep tot kandidaatstelling voor uitbating winterbar op het Van Bunnenplein

Het gemeentebestuur richt een oproep tot kandidaatstelling voor het uitbaten van een winterbar op het Van Bunnenplein gedurende de eindejaarsperiodes van 2019 tot 2024. De concessie gaat ieder jaar in op de laatste vrijdag van november en eindigt op de laatste zondag van de kerstvakantie. Tijdens de week dient de bar om 23 uur ontruimd en gesloten te zijn. Tijdens het weekend is het sluitingsuur 24 uur. Op de concessie mogen enkel dranken worden verkocht. Het geluidsniveau in de uitbating mag 90 dB (A) niet overschrijden.

De concessiehouder gaat de verplichting aan om tijdens de duur van de concessie een investering te doen in de aankleding van de winterbar voor een totaalbedrag van minimaal 50.000 euro. Hiervan dient minimaal 10.000 euro geïnvesteerd te zijn na het eerste jaar, 20.000 euro na het tweede jaar, 30.000 euro na het derde jaar en 40.000 euro na het vierde jaar. De constructie, meubilair en technische uitrusting van de bar komen hiervoor niet in aanmerking. Er geldt ook een totaal verbod aan publiciteit aan de buitenkant van de concessie en op het buitenterras op het plein.

De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestopt met vermelding “Inschrijving Winterbar Van Bunnenplein”. Ze wordt via een postdienst verzonden of een dragen afgegeven t.a.v. het college van burgemeester en schepenen in het stadhuis op het Alfred Verweeplein 1.  De uiterste datum van inschrijven is dinsdag 10 september 2019 om 11 uur.

De offertes worden beoordeeld op uitstraling, kwaliteit en originaliteit van het concept, de kwaliteit van de gebruikte materialen en het plan van aanpak.

Voor meer informatie: dienst Contractbeheer, contractbeheer@knokke-heist.be, T 050 630 175

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter