Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Verkeersmaatregelen naar aanleiding van heraanleg Duinbergenlaan

Op maandag 2 september 2019 worden, zoals reeds eerder aangekondigd, de wegwerkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Duinbergenlaan heropgestart. De zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan wordt daarbij ter hoogte van de Duinbergenlaan opgebroken.  Bijgevolg zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de richting van Knokke.  Tijdens het weekend van 19 en 20 oktober 2019 is er een rioolaansluiting gepland waarbij ook de noordelijke rijbaan plaatselijk wordt afgesloten.  Hierdoor zal het tijdelijk ook niet mogelijk zijn om via de Elizabetlaan in de richting van Heist te rijden. 

Tramsporen onderbroken

Voor de duur van deze werkzaamheden kan de tram voor de beide rijrichtingen slechts gebruik maken van één spoor.  Tijdens het weekend van 19 en 20 oktober 2019 zijn de beide sporen onderbroken en worden er vervangbussen ingelegd.  Gezien de bestaande tramhalte volledig wordt vernieuwd, komt er ter hoogte van de Zeegrasstraat een noodperron.  Deze fase van de werkzaamheden zou tegen 20 december 2019 volledig moeten afgewerkt zijn. Hieronder worden alle verkeersmaatregelen opgesomd

Verkeersmaatregelen vanaf 2 september 2019:

 • De zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan wordt afgesloten tussen Heliospad en Astridplein.
 • De Duinbergenlaan wordt afgesloten vanaf Heliospad tot Elizabetlaan.
 • De verkeerslichten op het kruispunt Elizabetlaan-Duinbergenlaan worden buiten werking gesteld.
 • Alle doorgaand gemotoriseerd verkeer in de richting van Knokke wordt vanaf de Elizabetlaan via de Krommedijk naar de Knokkestraat, Maurice Lippensplein en Paul Parmentierlaan omgeleid.
 • Fietsers en voetgangers worden plaatselijk via het Heliospad van en naar de Duinbergenlaan omgeleid.
 • Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in :

·         De Elizabetlaan, tussen de Krommedijk en het Heliospad

·         De Duinbergenlaan, tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan

 • In de Pastuurdijk is het niet toegelaten om in de richting van de Elizabetlaan te rijden.

- De voetgangers die de Elizabetlaan wensen te dwarsen hebben de keuze om al naar gelang hun bestemming gebruik te maken van de volgende oversteekplaatsen buiten de werfzone:

1.       t.h.v. het noodperron aan de Zeegrasstraat

2.       t.h.v. de Ooststraat-Lommergang

Bijkomende verkeersmaatregelen op 19 en 20 oktober 2019:

 • De noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan wordt afgesloten tussen Lommergang en Meeuwendreef
 • De Duinbergenlaan wordt afgesloten vanaf de Ermitage tot de Elizabetlaan.
 • Alle doorgaand gemotoriseerd verkeer in de richting van Heist wordt naar de Knokkestraat omgeleid via:

·         Abraham Hansplein – Koningslaan – Maurice Lippensplein

·         Meerlaan – Koningslaan – Maurice Lippensplein

 • In de Duinbergenlaan is er een omleiding voorzien via de Duinendreef en Meeuwendreef.
 • Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in :

·         De Elizabetlaan, tussen het Abraham Hansplein en Duinbergenlaan

·         Duinbergenlaan, tussen Duinendreef en Elizabetlaan

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter