Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Verkiezingen bij de Seniorenadviesraad van Knokke-Heist

Na zes jaar intense en resultaatgerichte werking van de Seniorenadviesraad zijn de mandaten van de leden van de Raad van Bestuur verstreken. Onze gemeente telt meer dan 14.000 senioren. De Seniorenadviesraad zoekt verjonging en vernieuwing van kandidaat-bestuursleden uit alle lagen van deze seniorenpopulatie. Indien je je wilt inzetten om de belangen van onze senioren te behartigen, stuur dan een e-mail met je voornaam, naam en adres naar voorzitter André Breckx op volgend e-mailadres: seniorenadviesraad@knokke-heist.be

Je kan je ook op papier aanmelden bij voorzitter André Breckx, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist. De Seniorenadviesraad verwacht je kandidatuur ten laatste tegen 12 maart 2019. Je zal dan te gepasten tijde een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Vergadering van 26 maart 2019.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter