Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vernieuwd Kraaiennestplein feestelijk geopend

Op donderdagavond 25 april 2019 werd het vernieuwde Kraaiennestplein in de woonwijk Heulebrug feestelijk geopend in aanwezigheid van het gemeentebestuur, algemeen directeur WVI Geert Sanders en zaakvoerder VT-Invest group Dirk Van Tornhaut. Samen met de bewoners werd teruggeblikt op de voorbije 20 jaar met als kers op de taart de herinrichting van het Kraaiennestplein tot een multifunctioneel plein waar jong en oud, buur en badgast gezellig kunnen vertoeven.

Summerbar op het Kraaiennestplein

Het optrekken van de residenties Vissersoord, Strandjutter, Zandbank en Golfbreker en ten slotte ook de werkzaamheden op het Kraaiennestplein, Loopplank en Bakboord hebben voor de omwonenden voor de onvermijdelijke verkeershinder en geluidsoverlast gezorgd maar het uiteindelijke resultaat mag gezien worden. Het Kraaiennestplein vormt samen met de toren van het Sociaal Huis voortaan het kloppende hart van de wijk Heulebrug. Het plein is zodanig ontworpen dat hier diverse evenementen kunnen plaats vinden. In afwachting dat een uitbater zich geroepen voelt om het hoekpand uit te bouwen tot een gezellige brasserie met een sfeervol terras, zal het buurtcomité alvast vanaf 14 juli 2019 elke zondag van 11 tot 18 uur uitpakken met een Summerbar. Een prachtig initiatief dat niet alleen leven in de brouwerij brengt maar ook het sociaal weefsel binnen dit nieuwe dorp nog zal versterken.

Dorp op mensenmaat

Het masterplan voor de Heistse woonwijk Heulebrug was zijn tijd ver vooruit. Het grootschalig woonproject werd ruim 20 jaar geleden uitgewerkt door het Amerikaanse architectenbureau Duany Plater-Zyberk & Company en de Luxemburgse architect Leon Krier volgens de principes van New Urbanism. Hierbij was het creëren van een echt dorp op mensenmaat een belangrijk uitgangspunt waar de publieke ruimte zorgvuldig wordt vormgegeven met aandacht voor een samenhangende architectuur met een karaktervolle identiteit, levendige straten die uitnodigen tot wandelen en fietsen en daardoor de sociale cohesie helpen bevorderen.

Jeugdige woonwijk met focus op sociaal en betaalbaar wonen

Het gemeentebestuur, AGSO, WVI, de sociale huisvestingsmaatschappijen T’ Heist Best en Vivendo en private partner VT-Invest group zijn er maximaal in geslaagd om een kwalitatieve gemengde woonwijk te realiseren met een focus op sociale en betaalbare woonentiteiten. Heulebrug telt momenteel 860 inwoners waarvan 423 mannen en 437 vrouwen. In de 2de fase die volop in aanbouw is, wonen er momenteel 26 personen, dit is 3% van alle “Heulebruggenaars”. De wijk telt maar liefst 210 (24,42 % tegenover 11% gemiddeld in Knokke-Heist) jongeren tussen 0 en 17 jaar en profileert zich dan ook als de meest jeugdige buurt van Knokke-Heist. Logisch dat het gemeentebestuur verleden jaar dan ook 115.000 euro investeerde in een avontuurlijk speelpleintje met toestellen in het thema van de zee. De groep tussen 18-39 jaar vormt 26,63% van de Heulebrugse bevolking (18,22% gemiddeld in Knokke-Heist) en die van 40-65 jaar 41,51% (37,13 % gemiddeld voor Knokke-Heist). Heulebrug telt slechts 7,44% 66-plussers, dit is duidelijk onder het Knokke-Heistse gemiddelde van 33,65 % voor deze leeftijdsgroep.

1ste fase in 2000

In 2000 werd reeds gestart met de eerste fase van het 25 ha groot woonuitbreidingsgebied. Zo werden 185 individuele bouwkavels en 26 sociale koopwoningen gerealiseerd, nam het Sociaal Huis zijn intrek in de Heulebrugtoren en werden de 124 private appartementen (waaronder 34 WVI-appartementen) in samenwerking met VT-Invest opgeleverd. Ook de 52 sociale appartementen in de residenties Pier en Wanne van ’t Heist Best en Vivendo aan de westelijke zijde van het Kraaiennestplein werden gebouwd door aannemer Van Tornhaut van de VT-Invest group.

2de fase in 2017

In 2017 werd gestart met de verkoop van de tweede en laatste WVI-fase van de woonwijk Heulebrug. De resterende 9,2 ha omvat 159 WVI-kavels voor gezinswoningen en 72 sociale huurwoongelegenheden die door de sociale bouwmaatschappij T’ Heist Best zullen worden gerealiseerd -met specifieke toewijzings- en verkoopsvoorwaarden. Het gemeentebestuur en de WVI willen hiermee de financiële speculaties op dit onroerend goed vermijden waardoor de voorwaarden ten opzichte van de 1ste fase verstrengd zijn. Momenteel zijn er nog 31 kavels beschikbaar.

Erfpacht om kwalitatief en betaalbaar wonen nog duurzamer te maken

“De WVI voorziet vanaf 2021 een groepswoningbouwproject waarbij de formule van erfpacht voor de grond wordt onderzocht om kwalitatief en betaalbaar wonen nog duurzamer te maken in Heulebrug”, liet Geert Sanders in zijn openingsspeech weten. Deze laatste fase vormt meteen het sluitstuk voor WVI van het masterplan voor Heulebrug. Het AGSO zal in een latere fase nog eens 145 bijkomende woongelegenheden ter hoogte van de Heistlaan realiseren. In totaal worden zo 371 extra woongelegenheden toegevoegd aan de 387 woongelegenheden in de eerste fase.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter