Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Voel jij je geroepen om in de gecoro te zetelen?

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening is een adviesorgaan dat elke legislatuur opnieuw wordt samengesteld. De Gecoro is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid. De gemeente Knokke-Heist zoekt momenteel kandidaten voor de Gecoro voor de legislatuur 2019-2025. Maak je deel uit van een organisatie, vereniging of raad van één van onderstaande geledingen, stel je dan kandidaat als vertegenwoordiger van deze geleding in de Gecoro. De kandidatuurstelling dient gemotiveerd te zijn waarbij de interesse in het domein ruimtelijke ordening wordt aangetoond.

Geledingen

In de gemeenteraad van januari werd beslist om volgende maatschappelijke geledingen te vertegenwoordigen in de Gecoro:

  • De natuur- en milieusector
  • De landbouwsector
  • Een handelaar-werkgever tot 5 werknemers
  • Een afgevaardigde van een KMO – werkgever vanaf 5 werknemers
  • Een afgevaardigde van de werknemers
  • Een afgevaardigde van de socio-culturele of vrijetijdsverenigingen
  • Een afgevaardigde van de sport- en vrijetijdsverenigingen
  • De vertegenwoordiger van de senioren vanaf 65 jaar
  • Een vertegenwoordiger van de jeugd tot 30 jaar

De kandidaturen dienen schriftelijk (aangetekend of tegen ontvangstbewijs), te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, of per mail gestuurd naar geledingen@knokke-heist.be, ten laatste op 25 maart 2019.

Voor meer info: T 050 630 205, geledingen@knokke-heist.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter