Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wekelijkse dinsdagmarkt in Heist verhuist op 1 oktober naar het Stationsplein

Op dinsdag 1 oktober 2019 verhuist de wekelijkse dinsdagmarkt naar het plein aan het treinstation van Heist. De marktkramers staan normaal op het Maes en Boereboomplein, maar omwille van de geplande bouwwerken rond het nieuwe gemeenschapshuis zal de markt verhuizen. Bij de keuze voor een nieuwe locatie was het belangrijk dat er voldoende parkeerruimte en horecazaken in de buurt aanwezig zijn en de ligging vlot bereikbaar is.

Stationsplein meest aangewezen locatie

Het Stationsplein voldoet aan al deze voorwaarden. Aan de achterzijde van het station kun je makkelijk parkeren en kun je ook de wagen kwijt op de gronden van de vroegere gemeentelijke bergplaats in de Heistlaan. Bezoekers kunnen even verpozen in café Terminus of in de koffie- en broodjesbar Comodo. De markt is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en het is een pluspunt dat zowel de campings in de Heistlaan als het rustoord Noodhinder en de serviceflats dichtbij liggen. Bovendien ligt het Stationsplein centraal t.o.v. de wijken in Oostwinkel en Heulebrug. Het gemeentebestuur heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de nieuwe locatie positief zal zijn voor zowel de marktkramers als –bezoekers. Wanneer het Community House volledig klaar is, zal de markt opnieuw plaatsvinden op het Maes en Boereboomplein.

Alternatieven onderzocht

Bij het zoeken naar een nieuwe locatie werden ook 2 alternatieven onderzocht. De parking in de Knokkestraat was niet mogelijk omdat die op termijn zal verdwijnen door de bouw van de Heldentorens en de herinrichting van de doortocht van Heist. De Graaf d’Ursellaan is om dezelfde reden geen geschikte optie. De parkeermogelijkheden zijn zeer beperkt, zeker als die parking verdwijnt. En omwille van de verkeersveiligheid zou de straat volledig worden afgesloten voor alle verkeer van 5 tot 14 uur. Dit heeft ook gevolgen voor de omliggende straten (Albatrosstraat, Serweytens de Mercxstraat, August Beernaerstraat en Parentstraat, …) en dat is niet aangewezen. Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie moest ook steeds rekening gehouden worden met de geplande werken in het centrum van Heist en de bijhorende omleidingen. De keuze voor het Stationsplein was voor het gemeentebestuur dan ook de beste en eigenlijk enige oplossing.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter