Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden doortocht Heist

Vanaf maandag 2 september 2019 herstarten de werkzaamheden in de Nicolas Mengélaan en dit in kader van het globaal project van de doortocht in Heist. De zuidzijde van de Elizabetlaan tussen de Vuurtorenstraat en Kursaalstraat wordt definitief afgewerkt waarbij de definitieve bovenbouw van de doortocht wordt aangelegd met uitzondering van beide kruispunten.

In de Elizabetlaan wordt ook een riolering voor afvoer van regenwater voorzien. Deze infiltratieriool loopt vanaf het kruispunt met de Vuurtorenstraat tot voorbij de toekomstige ondergrondse parking van de Heldentorens. De Elizabetlaan vanaf het kruispunt Kursaalstraat tot voorbij de ondergrondse parking Heldentorens wordt plaatselijk hersteld in asfalt. De nutsleidingen en het gescheiden rioleringsstelsel zijn in deze zone reeds aangelegd.

Wat is de timing van deze werken?

Deze werken worden uitgevoerd in één fase en zouden volledig afgerond moeten zijn op vrijdag 20 december 2019. Deze timing is enkel richtinggevend gezien de werken sterk afhangen van de weersomstandigheden. Op donderdag 12 september 2019 van 17 tot 21 uur worden deze werkzaamheden uitgebreid uiteengezet op de infomarkt in Zaal Ravelingen. De definitieve ontwerpplannen van de volledige doortocht, inclusief timing en fasering van de geplande werken kunnen daar geraadpleegd worden.

Welke verkeersmaatregelen zijn van kracht?

Vanaf 2 september 2019 tot 20 december 2019 is er geen verkeer mogelijk in de werfzone. Het plaatselijk verkeer wordt via de Heistlaan en de Vlamingstraat omgeleid. Voor het doorgaand verkeer verloopt dit via de Heistlaan en de Dudzelestraat. De linkerafslagstrook richting Kursaalstraat voor het verkeer op de Elizabetlaan komende van Knokke zal tijdelijk afgesloten zijn voor de plaatsing van de infiltratieriolering. De voetgangersoversteek Kursaalstraat – Zeedijk zal tijdelijk afgesloten worden tijdens de werken maar zal tijdens alle weekends en vakantieperiodes opengesteld worden. Tijdens de uitvoering van bovenvermelde werken zal de werfzone steeds bereikbaar zijn voor voetgangers.

Waar kan ik parkeren tijdens de werken?

De rijweg en de parkeerstrook zullen tijdens de werken niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt gevraagd om gebruik te maken van de omliggende straten om te parkeren. Wie in de werfzone woont en een garage/standplaats heeft, kan in de parkingshop op het Gemeenteplein 22 een parkeerkaart “wegwerkzaamheden” halen tegen een administratieve vergoeding van 10 euro voor de periode dat zijn/haar garage/standplaats niet bereikbaar is. Deze parkeerkaart geldt in alle zones uitgezonderd de rode zone. Je dient bij de Parkingshop wel een bewijs voor te leggen dat je over een garage beschikt of er één huurt. Je moet ook het inschrijvingsbewijs van de wagen meebrengen.

Tijdens de werken worden de omwonenden verzocht tijdig  hun vuilniszakken op de hoeken van de zijstraten buiten de werfzone te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.

Voor meer info: https://www.knokke-heist.be/mobiliteit-en-wegenwerken/wegenwerken

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter