Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden Herenweg

Op woensdag 26 juni 2019 zal de firma DKH in de Herenweg tien Canadese populieren vellen. De bomen situeren zich langs de rijbaan tussen het AGSO-gebouw en de tijdelijke verbindingsweg tussen de Herenweg en Natiënlaan. Omwille van de veiligheid zal per boom tijdens het vellen het verkeer tijdelijk, gedurende ongeveer 5 minuten worden stilgelegd. Deze werkzaamheden starten om 9 uur en zullen tussen 12 en 13 uur worden onderbroken.

Sierperelaars

Na de glasvezelwerkzaamheden van Proximus, zullen in het najaar de groenzones in fase 1 en 2 van ’t Walletje herbeplant worden met 350 sierperelaars. Deze bomen hebben een minder agressief wortelgestel dan Canadese populieren zodat opritten en afvoerbuizen van bedrijven hiervan geen schade zullen ondervinden.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter