Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Zondagbabbel over de Vlaamse kasselrijen door Paul Vandewalle in museum Sincfala

Op zondag 24 februari 2019 om 10 uur houdt Paul Vandewalle, doctor in de geschiedenis, in het museum Sincfala een lezing over de kasselrijen of burggraafschappen binnen het graafschap Vlaanderen. Dit waren bestuurlijke instellingen die het midden hielden tussen een arrondissement en een provincie. Ze ontstonden omstreeks 1000 en werden afgeschaft in 1795. Hoeveel kasselrijen waren er? Hoe groot waren die? Hoe was hun inwendige structuur? Welke rol peelden zij in het belastingsysteem van die tijd. Maar vooral: bestond er een exacte kaart van die kasselrijen? Paul Vandewalle brengt aan de hand van een presentatie een antwoord op al die vragen.

Praktische informatie

Lezingen zijn gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago.Niet-leden betalen 3,50 euro, bezoek aan het museum inbegrepen. Reservatie is niet mogelijk. Best om 15 minuten vroeger te komen om van een plaats verzekerd te zijn. Na de lezing biedt de dienst Erfgoed je een drankje aan.

Plaats

Sincfala, Museum van de Zwinstreek
Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist.
Tel. 050 530 730  sincfala@knokke-heist.be

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter