Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Zwin Natuur Park voert vogelringen fors op in kader van wetenschappelijk onderzoek

De Provincie West-Vlaanderen en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist organiseren vanaf 1 augustus tot en met 20 oktober 2019 elke openingsdag vogelringsessies. Daarmee schakelt het Zwin Natuur Park een versnelling hoger dan voorgaande jaren. Het Zwin Natuur Park is als internationale luchthaven voor vogels een kennis- en expertisecentrum voor vogeltrek en draagt op die manier bij tot belangrijk wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek

Tijdens de ringsessies brengt een gediplomeerd vogelringer een ring aan de poot van vogels die gedurende een heel korte periode gevangen worden. De vogels worden gemeten, gewogen en daarna snel terug vrijgelaten om hun tocht verder te zetten. Het doel van het ringen van vogels is het verzamelen van wetenschappelijke informatie, tijdens het vangen en ringen maar ook erna. Na het ringen begint het tweede luik: het verzamelen van terugmeldingen. De kans dat een geringde vogel nog wordt gezien is eerder klein, vandaar dat er grote aantallen vogels worden geringd. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bundelt en verwerkt de gegevens. Die data worden dan regelmatig gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door andere instellingen.

Inzicht in veranderende omstandigheden

De verzamelde gegevens bieden inzicht in veranderende omstandigheden. Zo blijkt dat er onder meer een opmars is van bijvoorbeeld Cetti’s zanger, een klein, bruin zangvogeltje dat vooral te vinden is in het Middellandse Zeegebied. Door de klimaatverandering en de zachtere winters die daarvan het gevolg zijn, breidt die soort al jaren zijn verspreidingsgebied in noordelijke richting uit. Ze broedt sinds kort ook in het Zwin. In 2018 werden maar liefst 12 exemplaren gevangen en geringd in het Zwin Natuur Park, een record.

Een ander voorbeeld is de bladkoning, een zangvogeltje uit de Siberische taiga dat tot voor enkele decennia uiterst zeldzaam was in België. Inmiddels is het een regelmatige doortrekker geworden, en worden er elk najaar steevast een aantal exemplaren gevangen en geringd in het Zwin. In 2018 ging het om 6 stuks.

Zelf meemaken
Wie het ringen van nabij wil meemaken is welkom voor een unieke blik achter de schermen van het wetenschappelijk onderzoek van het ringwerk. Het is ook een unieke kans om de vogels van héél dicht bij te zien en een interessante uitleg te krijgen van de ringer.

De activiteit vindt telkens plaats in de voormiddag, van 10 uur tot 12 uur. De meeste vogels worden vroeg op de dag gevangen. Er vroeg bij zijn is dan ook de boodschap. Het vangen van vogels is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij echt slecht weer (regen en/of veel wind) kunnen de sessies niet doorgaan. Hou daarom de sociale mediakanalen van het Zwin Natuur Park steeds in de gaten. Wijzigingen in de ringdata vind je terug op de website van het Zwin Natuur Park of op de Facebookpagina.

Praktisch

Plaats: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist
Datum: van 1 augustus tot en met 20 oktober dagelijks van 10 tot 12 uur. Raadpleeg
www.zwin.be voor actuele informatie.

Prijs: toegang tot het Zwin Natuur Park en  het vogelringen: -6 jaar: gratis; van 6 t.e.m. 17 jaar: 5 euro; vanaf 18 jaar: 10 euro online (12 euro aan de kassa)

Meer info: info@zwin.be of T 050 60 70 86, www.zwin.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter