Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Zwin Natuur Park “zoemt” in op de bij

Van zondag 2 juni tot en met zondag 9 juni 2019 organiseert het Departement Omgeving voor de zesde maal de Week van de Bij. Deze prikkelweek wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot positieve acties ten voordele van bijen. Ook het Zwin Natuur Park “zoemt” heel de maand in op de bijen en andere bestuivende insecten. Op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019 leidt een parkgids je tijdens het Bijenweekend rond in Zwin om je in te wijden in de wondere wereld van onze onmisbare bestuivers.

Tentoonstelling over wilde bestuivers

In het kijkcentrum pakt het Zwin Natuur Park uit met een tentoonstelling over wilde bijen en andere bestuivende insecten. De tentoonstelling is een initiatief van Samenwerking van Pollinators (SAPOLL) en legt de focus op het belang van de solitaire bijen. Het natuurgebied Het Zwin is zelf een biotoop voor enkele opmerkelijke soorten solitaire bijen. De schorrezijdebij is daar de opvallendste van, maar het is wachten tot september voor ze veelvuldig vliegt op zeeaster.

Op een laagdrempelige manier toont de expositie het belang van de bestuivers aan. Hoe een wereld zonder bestuivers eruit zou zien, de type bloemen en welke geuren er belangrijk zijn voor de insecten, hoe je ze kan herkennen,… maken het op een interactieve manier allemaal heel verteerbaar zowel voor jong als oud.

Het belang van wilde bestuivers

Wilde bestuivers hebben het tegenwoordig heel lastig in ons landschap. Ze vinden steeds minder nectarplanten. Die planten verdwijnen vooral door overmatig pesticidengebruik en overbemesting. Nochtans spelen wilde bestuivers, in het bijzonder wilde bijen, zweefvliegen en vlinders, een essentiële rol om onze wereld in stand te houden. Ze zijn onontbeerlijk voor de bestuiving van veel landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Het verlies van wilde bestuivers gaat dus over meer dan alleen het verlies aan biodiversiteit.

Bijen in de stad

Het thema van de Bijenweek 2019 wil bijen in de stad helpen door te vergroenen. Dat kan door stenen en beton uit te breken en te vervangen door groen, door bomen en struiken te planten, de aanleg van geveltuinen en groendaken, het kweken van planten op een balkon of het vergroenen van een schoolomgeving. Ook wie dus niet in een landelijk gebied woont, kan dus op een eenvoudige manier zijn “bij-drage” leveren aan het in stand houden van onze levensnoodzakelijke bestuivers.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter