Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Aanmoedigingspremie

Wat is de aanmoedigingspremie?

De aanmoedigingspremie is een subsidie die kan worden aangevraagd door zowel bestaande ondernemers als nieuwe en startende ondernemers die een nieuwe handelszaak openen in de A of B-handelskern. Deze premie is een subsidie die bestaat uit een jaarlijks uitbetaald bedrag voor een periode van drie jaar.

Knokke-Heist wenst zo de leegstand te reduceren en de beleving in de handelskern te versterken. Zo kunnen (nieuwe) lokale bedrijven blijven beamen aan de kwaliteitseisen die de gemeente Knokke-Heist wenst uit te stralen. De nieuwe, hippe en kwalitatieve handelszaken ontwikkeld door ondernemers zijn rechtstreeks verbonden met de beleving in de handelskern.

De aanmoedigingspremie maakt deel uit van het economisch herstelplan van Knokke-Heist in mei 2020.

Voor wie ?

 

De aanmoedigingspremie kan aangevraagd worden door ondernemers die een nieuw handelspand hebben geopend na 01/01/2020 in de handelskern A of B.

De afbakening van de handelskern in Knokke-Heist kan je hier terug vinden.

Het handelspand in de A of B kern dient ten minste 5 dagen en minimaal 38 uur per week vrij toegankelijk te zijn. De onderneming dient te beschikken over een ondernemingsnummer en correct toegekende NACEBEL codes.

Let op: de ondernemer mag geen eigenaar of huurder zijn van een handelszaak gelegen in de handelszone A of B dat werd opgenomen in het leegstandsregister.

Hoe deelnemen ?

Indien je als ondernemer voldoet aan alle voorwaarden (zie reglement) kan je je inschrijven via volgende link. Vul hier alle gegevens in en voeg zeker alle gevraagde documenten toe. Het is belangrijk om bij je inschrijving jouw PowerPoint opdracht reeds ingevuld in te sturen.

Eenmaal je inschrijving volledig is ingezonden, bevestigt de dienst lokale economie binnen de 5 werkdagen na de uiterste indiendatum indien het dossier ontvankelijk kan verklaard worden. De aanvragen worden chronologisch behandeld en tot uitputting van het goedgekeurde krediet. Indien je dossier ontvankelijk verklaard is, word je verwacht deel te nemen aan de eerst volgende pitchday.

Op deze dag stel je de PowerPoint voor die je ingediend hebt bij je inschrijving. Het beoordelingscomité zal je hierop een score geven. De puntentoekenning van het beoordelingscomité wordt voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. Nadien brengt de dienst lokale economie jou op de hoogte indien je geslaagd bent voor de opdracht en hoeveel jouw subsidie bedraagt.  

Wat is de opdracht ?

De opdracht bestaat uit twee grote delen. Je maakt eerst de PowerPoint opdracht en dient deze in bij inschrijving. Nadien stel je deze PowerPoint voor op de pitchday.

 1. PowerPoint

  Bij inschrijving dien je de PowerPoint volledig ingevuld in. De PowerPoint opdracht kan je hier terug vinden. Deze opdracht bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel wordt gevraagd om een Business Model Canvas in te vullen. In de PowerPoint kan je naast voorbeelden van een Business Model Canvas ook de volledige leidraad vinden hoe je deze dient in te vullen. Dit moet een eerste licht werpen op de zaak die je wenst te openen of hebt geopend in de handelskern A of B. Nadien worden er nog diepgaandere vragen gesteld over volgende onderwerpen: innovatie, beleving, het financiële luik en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vul de PowerPoint zo kort en bonding, maar volledig mogelijk in. Houd rekening dat je deze PowerPoint op de pitchday dient voor te stellen. Maak de PowerPoint zo aantrekkelijk mogelijk.

 2. Pitchday
  Op de pitchday word je uitgenodigd om jouw PowerPoint voor te stellen. Bereid je voor op een presentatie van deze slides. Nadien zal het beoordelingscomité nog enkele vragen stellen ter verduidelijking. Je hoeft hiervoor zeker geen podiumvrees te hebben.

 

Belangrijke tip: Bekijk zeker de notities in de PowerPoint om te weten wat er van je verwacht wordt.

Bedrag ?

Het bedrag van jouw subsidie wordt op maat berekend. De maatstaf hiervoor is het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen. Op basis van jouw basis KI en afhankelijk van het uitbetalingsjaar van jouw subsidie en jouw behaalde score op de opdracht wordt de subsidie berekend.

De maxima zijn vast gelegd op volgende bedragen:

 • Jaar 1: 12 000 EURO
 • Jaar 2: 9 000 EURO
 • Jaar 3: 6 000 EURO

 

In totaal kan een ondernemer maximaal 27 000 EURO ontvangen.

De uitbetaling gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de onderneming van de aanvrager. De aanvrager verbindt er zich toe de dienst Lokale Economie onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging in bankrekening.

Belangrijke voorwaarden

Wens je als starter deel te nemen, geen probleem. De enigste bindende voorwaarde is dat de handelszaak binnen de 6 maand effectief wordt uitgebaat met vaste openingstijden, gedurende minimaal 5 dagen en minimaal 38 uur per week.

Het reglement vraagt dat de handelszaak minstens 3 jaar geopend blijft volgens de voorwaarden opgenomen in het regelement vanaf de dag van de toekenning van de premie door het college van burgemeester en schepenen.

Het volledige reglement kan je hier raadplegen.

Agenda

De volgende indienperiode loopt van 01/09/2022 tot en met 30/11/2022. De volgende pitchday staat gepland in december 2022.

Er zijn jaarlijks twee indienperiodes:

 • Van 1 januari tot en met 31 maart met voorstelling in april (onder voorbehoud)
 • Van 1 september tot en met 30 november met voorstelling in december (onder voorbehoud)

Datum goedkeuring: 24/02/22

Datum bekendmaking: 25/02/2022