Knokke-Heist bezoeken als toerist?

OPENBAAR ONDERZOEK zwemwateren 2020

OPENBAAR ONDERZOEK zwemwateren 2020

Mogelijkheid tot inspraak ontwerplijst zwemwaters

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht. Ze vormt de basis voor het toezicht op de zwemwaterkwaliteit in het binnenland en aan de kust.

Europa heeft met de Zwemwaterrichtlijn een dubbele bedoeling: enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

De Zwemwaterrichtlijn stelt dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet aangekondigd worden met het oog op inspraak van het publiek. Gedurende 30 dagen kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over de ontwerplijst.

De ontwerplijst kan teruggevonden worden op de website https://kwaliteitzwemwater.be/nl

Van 19 december 2019 tot en met 18 januari 2020 kunt u uw bemerkingen of suggesties overmaken:

  • per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp ‘inspraak zwemwater’.
  • per brief naar:
    • Inspraak zwemwater
    • p/a Vlaamse Milieumaatschappij
    • Dokter De Moorstraat 24-26
    • 9300 Aalst

Met de verkregen informatie zal rekening gehouden worden bij het opstellen van de definitieve lijst van zwemwateren.

Voor meer informatie omtrent dit openbaar onderzoek en de zwemwaterkwaliteit kunt u terecht op https://kwaliteitzwemwater.be/nl/openbaar-onderzoek

Kaart van Knokke-Heist: https://kwaliteitzwemwater.be/nl?showLoc=true&lat=51.334425&lng=3.325623529&place=Knokke-Heist%20(8300)

 

Naam zwemwater waarin het meetpunt ligt

Naam zwemwater Begin zwemwater Einde zwemwater

Knokke-Heist Centrum - Heist

Knokke-Heist Centrum - Heist

N51°20.518'

N51°20.630'

E003°14.097'

E003°14.968'

Knokke-Heist Duinbergen

Knokke-Heist Duinbergen

N51°20.690'

N51°20.785'

E003°15.356'

E003°15.687'

Knokke-Heist Casino

Knokke-Heist Albertstrand

N51°20.835'

N51°20.940'

E003°16.086'

E003°16.468'

Knokke-Heist Casino

N51°21.022’

N51°21.079’

E003°16.665’

E003°16.821’

Knokke-Heist Oost

N51°21.079'

N51°21.145'

E003°16.821'

E003°16.973'

Knokke-Heist Zoute

Knokke-Heist Knokke - Centrum

N51°21.255'

N51°21.338'

E003°17.350'

E003°17.744'

Knokke-Heist Zoute

N51°21.382’

N51°21.475'

E003°18.185’

E003°18.377'

Knokke-Heist Lekkerbek

Knokke-Heist Lekkerbek

N51°21.641'

N51°21.677'

E003°19.221'

E003°19.370'