Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur zoekt kandidaten voor het ontwikkelen en exploiteren van een padelclub en bijhorende petanqueinfrastructuur in sportcentrum Molenhoek Westkapelle

In zitting van donderdag 17 december 2020 heeft de gemeenteraad de leidraad en samenwerkingsovereenkomst tot het verlenen van een ontwikkelings- en exploitatierecht tot realisatie van een padelclub en bijhorende petanqueinfrastructuur in het sportcentrum Molenhoek goedgekeurd. De padelterreinen zijn voorzien ter hoogte van de houten chalet waarin tot voor kort de duivenmelkersclub bijeenkwam. De begunstigde kandidaten verkrijgen een opstalrecht van 49 jaar, éénmalig verlengbaar voor een eenzelfde periode. Het college van burgemeester en schepenen is nu belast met het zoeken naar geschikte kandidaten.

Registratie kandidaten op e-Notification

De leidraad, de bijlagen, de wijzigende mededelingen en alle documenten die betrekking hebben op het project, worden door het gemeentebestuur Knokke-Heist gepubliceerd op e-Notification, het gratis nationaal publicatieplatform. Om toegang te krijgen tot al deze informatie dient de kandidaat zich eerst te registreren op e-Notification. Meer informatie over hoe te registreren kan je terugvinden via de link Handleiding Gebruikersbeheer - Ondernemingen (.pdf) | Public Procurement

Via onderstaande links kun je ook de toelichtingsnota, het bestemmingsplan, het opmetingsplan en de volledige leidraad downloaden.

Indienen offerte via e-Tendering

Alle geregistreerde kandidaten kunnen hun offerte tot en met 28 januari 2021 elektronisch indienen via e-Tendering, een elektronisch platform voor het indienen van offertes. https://eten.publicprocurement.be/etendering/

Enkel de offertes van kandidaten die voldoen aan de selectiecriteria worden beoordeeld en dit op basis van de in de leidraad vastgestelde beoordelingscriteria. Dit leidt tot een rangschikking van offertes en het aanduiden van één of meer begunstigde kandidaten. Met de begunstigde kandidaten wordt verder onderhandeld tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst en een opstalrecht.

 

Voor bijkomende info m.b.t. deze opdracht kan je steeds terecht bij:

Meggie Bosman

Stafmedewerker

Dienst Contractbeheer • Afdeling Financieel Beheer

Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

T +32 (0)50 630 191 meggie.bosman@knokke-heist.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter