Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

Specificaties van een strandcabine

 

 • De strandcabines moeten uit hout vervaardigd, in het wit geschilderd en voorzien zijn van een lessenaarsdak met zinken dakbedekking (zie foto). Andere materialen dan hout voor de cabines zijn verboden.
 • De strandcabines moeten stevig genoeg zijn en goed kunnen afgesloten worden.
 • De maximum afmetingen van de strandcabines zijn 2 x2 meter; de maximumhoogte wordt vastgesteld op2,5 meter.
 • Het houten terras voor de strandcabine mag maximum 80 cm uitsteken. (dit om beschadiging van de terrassen bij nivellering van het strand te voorkomen)
 • De hoogste kant van de cabine moet gericht zijn naar de zee.
 • Alle publiciteit op de strandcabines is verboden

Voorwaarden

Een vergunning is persoonlijk en geldt voor een toegewezen blok. De vergunning wordt afgeleverd door het gemeentebestuur.

 • Er kunnen maar 2 vergunningen per domicilieadres afgeleverd worden.
 • De vergunning voor het plaatsen van een strandcabine houdt tevens in om een privatief gebruik te maken van een strook strand5 metervoor en5 meterachter de strandcabine.
 • Het verkrijgen van een vergunning houdt ook in dat de cabine moet geplaatst worden in de toegewezen blok, nadat de belasting betaald werd.
 • Na betaling van het aanslagbiljet geldt deze als vergunning.
 • Bij niet plaatsing op de juiste plaats wordt men verondersteld definitief te verzaken aan zijn vergunning en wordt de vergunning opgeheven.

 

Procedure

 • De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst “Stadsontwikkeling/ Openbaar Domein/ Strand” ofwel via het aanvraagformulier op de website www.knokke-heist.be.
 • Na de aanvraag van een standplaats komt u op de wachtlijst.

Uitzonderingen

Bij een nieuwe aanvraag komt u op de wachtlijst volgens datum van aanvraag.

 • Bij het vrijkomen van een standplaats - indien u bovenaan de wachtlijst staat - wordt er met u contact opgenomen.  Indien u de standplaats wenst, zal de dienst “Stadsontwikkeling/ Openbaar Domein/ Strand” voor de verdere administratieve afhandeling zorgen.
 • Bij aanvraag tot verplaatsing van standplaats komt u eveneens op de wachtlijst volgens datum van aanvraag.
 • Een aanvrager kan voor meerdere blokken op de wachtlijst staan.
 • Éénmaal de reglementering voor de plaatsing van een strandcabine niet wordt nageleefd, wordt de betrokken vergunning opgeheven en wordt men uit de wachtlijst geschrapt voor een eventuele andere standplaats en/of verplaatsing.  Er kan wel nog een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Meebrengen

Niets mee te brengen.

Bedrag

a) 125 EUR per strandcabine: - geplaatst op het Heiststrand in de middenrij (strandgedeelte vanaf 
                                               de Oostelijke havendam tot aan de Parkstraat).                       

b) 165 EUR per strandcabine : - geplaatst op het Heiststrand aan de dijkkant (strandgedeelte vanaf de Oostelijke havendam tot huisnummer 314 van de Zeedijk).

- geplaatst op het Albertstrand in de middenrij (strandgedeelte vanaf de Leeuwerikenlaan tot aan het Rubensplein).

- geplaatst op het Zoutestrand in de middenrij (strandgedeelte vanaf het Albertplein tot aan de Nederlandse grens).

c) 220 EUR per strandcabine : - geplaatst op het Heiststrand aan de zeekant (strandgedeelte vanaf de Oostelijke havendam tot huisnummer 314 van de Zeedijk).

- geplaatst op het Duinbergenstrand aan de dijkkant (strandgedeelte vanaf huisnummer 315 op de Zeedijk tot aan de Leeuwerikenlaan).

- geplaatst op het Albertstrand aan de dijkkant (strandgedeelte vanaf de Leeuwerikenlaan tot aan het Rubensplein).

- geplaatst op het Knokkestrand aan de dijkkant (strandgedeelte tussen het Rubensplein en Het Albertplein).

- geplaatst op het Zoutestrand aan de dijkkant (strandgedeelte tussen het Albertplein en de Nederlandse grens).

d) 290 EUR per strandcabine : - geplaatst op het Duinbergenstrand aan de zeekant (strandgedeelte vanaf huisnummer 314 op de Zeedijk tot aan de Leeuwerikenlaan).

- geplaatst op het Albertstrand aan de zeekant (strandgedeelte vanaf de Leeuwerikenlaan tot aan het Rubensplein).

- geplaatst op het Knokkestrand aan de zeekant (strandgedeelte tussen het Rubensplein en Het Albertplein).

- geplaatst op het Zoutestrand aan de zeekant (strandgedeelte tussen het Albertplein en de Nederlandse grens).

Voor de strandcabines die zowel aan de zeekant als de dijkkant staan is het hoogste tarief van die zone van toepassing.

Wettekst