Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen

Omschrijving

Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kan u bij het OCMW een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kan bovenop de federale verwarmingstoelage worden toegekend. Het OCMW kan beslissen om de energiefacturen gedeeltelijk ten laste te nemen, vaak onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

  • het totale inkomen mag niet hoger zijn dan het tarief leefloon volgens uw gezinssituatie + € 225,00
  • vanaf 65 jaar wordt het barema Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) toegepast in plaats van het leefloonbarema
  • de gerechtigde betaalt minstens € 123,95 per maand zelf in huur- en energiekosten

Procedure

  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Meebrengen

- identiteitsbewijs
- huurcontract
- energiefacturen
- bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
- recente rekeninguittreksels

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.