Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Installatiepremie

Omschrijving

Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, heeft recht op een éénmalige installatiepremie. Hiermee geeft het OCMW u een extra ondersteuning om uw woning in te richten.

De rechthebbende heeft 1 maal in zijn leven recht op een premie ten bedrage van het maandbedrag leefloon categorie persoon met gezinslast.

De installatiepremie kan pas worden toegekend als de dakloze de hoedanigheid van dakloze verliest door een domicilieadres te verwerven.

De installatiepremie mag niet dienen om de huurwaarborg of 1ste huur te betalen,ze is bestemd voor de installatiekosten ( aankopen van meubelen, koelkast, bed, e.d.m.)

Onder dakloze moet worden verstaan, de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft.

Voorwaarden

 • uw inkomen is ten laste van de sociale zekerheid of sociale bijstand of is lager dan een bepaald grensbedrag:
  • ofwel hebt recht op een leefloon (of steun gelijkgesteld aan leefloon)
  • ofwel hebt u een vervangingsinkomen (pensioen, invaliditeit)
  • ofwel hebt u recht op een uitkering voor personen met een handicap
  • ofwel hebt u recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen
  • ofwel is uw inkomen lager dan het leefloon (voor de categorie waartoe u behoort), verhoogd met 10%
 • u bent dakloos (u hebt geen verblijfplaats of verblijft tijdelijk in een instelling)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • alle informatie over de woning waarnaar u verhuist
 • huurcontract
 • rekeninguittreksels
 • inkomstenbewijzen