Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Rotonde Natiënlaan - Kalvekeetdijk

Ter voorbereiding van de aanleg van de rotonde op het kruispunt van de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk in Westkapelle, worden de laatste voorbereidende werken uitgevoerd.
Vanaf de eerste week van februari 2020 start de aannemer met sonderingen in de bermen en met het rooien van bomen. De eigenlijke werken starten vermoedelijk nog vóór de start van het bouwverlof.

Sonderingen
De aannemer maakt vanaf de eerste week van februari 2020 putten in de verharding om na te gaan of alle nutsleidingen op de juiste plaats liggen zodat de eigenlijke werken op een vlotte manier kunnen verlopen, in tussentijd worden er al sonderingen uitgevoerd buiten de rijweg. Deze sonderingswerken zullen vermoedelijk een maand in beslag nemen. Deze werken veroorzaken weinig of geen hinder.

Nagenoeg alle activiteiten zijn opgeschort als gevolg van de maatregelen van de nationale veiligheidsraad (sociale distancing tussen werknemers) en dit ter bestrijding van de corona-crisis.
De nodige maatregelen zijn genomen om de werven in veiligheid te brengen en de putten/sleuven te dichten waar mogelijk.
Momenteel is het nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden op de werf hervat zullen kunnen worden.

Rooien bomen
Om de werken aan de nieuwe rotonde te kunnen uitvoeren werden de huidige bomen op de Kalvekeetdijk en Natiënlaan gerooid worden. 

Compensatie
Na de werken aan de rotonde Kalvekeetdijk zullen er nieuwe bomen geplant worden op de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk. Er werd gekozen voor olmen die zowel in de middenberm als in de zijbermen zullen aangeplant worden om het laankarakter van de Natiënlaan te benadrukken.

Aanleg rotonde Kalvekeetdijk
Momenteel bereidt de aannemer de planning voor van de eigenlijke werken, namelijk de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk. Een precieze startdatum is dus nog niet gekend maar de eerste spadesteek zal vermoedelijk nog vóór de start van het bouwverlof een feit zijn. Met de herinrichting van het kruispunt willen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Knokke-Heist de verkeersveiligheid verhogen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.

Uitgebreide informatie over deze rotonde kun je ook lezen op:  https://www.wegenenverkeer.be/kalvekeetdijk.