Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Alle lessen gingen van start op MAAK

De potloden werden gescherpt en de instrumenten opgeblonken... Met groot enthousiasme maakten we alles klaar voor het schooljaar 2020-2021. Alle lessen van MAAK | academie gingen vanaf dinsdag 1 september 2020 van start - en dat voor de volle 100% via contactonderwijs (onder code geel)! 

Natuurlijk moeten een paar voorzorgen genomen worden om ons onderwijs veilig te laten verlopen. Rode draad daarbij vormen mondmaskers (verplicht voor alle leerlingen vanaf 12 jaar), extra handhygiëne en het zoveel mogelijk respecteren van de veiligheidsafstand van anderhalve meter. Je leerkracht licht graag toe wat de bepalingen zijn in de klas of het atelier.

Op deze website kun je alle lessenroosters raadplegen van de afdelingen beeld, dans, muziek en woord. Wie nog een lesuur wil afspreken voor een individuele cursus (zoals instrument-, woord- of zangles), voor muzieklabo of groepsmusiceren, kan zich richten tot zijn/haar leerkracht. Inschrijven kan nog t.e.m. 30 september 2020.