Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Zicht op gedeeltelijke heropstart

Gisteren (12 mei 2020) zette de minister van onderwijs de krijtlijnen uit voor een zeer gedeeltelijke opstart van het deeltijds kunstonderwijs. Hoewel de informatie die we vandaag kunnen meegeven nog weinig concreet is, willen wij je die niet onthouden.

Voor de herstart stelt het ministerie drie fases voorop. Afstandsonderwijs blijft voor alle leerlingen de norm, maar daarnaast worden – onder zeer strikte voorwaarden en mits de heropstart in andere maatschappelijke sectoren gunstig wordt geëvalueerd – ook contactlessen mogelijk voor een gering aantal leerlingen:
 

  1. Vanaf 25 mei wordt beperkt één-op-één-onderwijs mogelijk voor de uiterst beperkte groep leerlingen die komend schooljaar wil doorstromen naar het hoger kunstonderwijs. Ook kunnen leerlingen beeldende kunsten materiaal ophalen.
     
  2. Vanaf 2 juni mogen leerlingen die thuis zelf niet over materialen, gereedschappen, machines of muziekinstrumenten beschikken in de academie individueel werken of studeren.
     
  3. Vanaf 8 juni kan ook een bijkomende beperkte groep leerlingen naar de academie komen voor één-op-één-onderwijs als dat voor hen van cruciaal belang is.

 

Wat betekent dit voor MAAK | academie?

Voor de academies werd een draaiboek uitgewerkt om te bepalen hoe de veiligheid gegarandeerd kan worden. Op basis daarvan (en in overleg met o.a. het schoolbestuur en de preventiedienst) wordt de komende dagen voor MAAK | academie een plan van aanpak uitgewerkt, waarbij we een evenwicht proberen te bewaren tussen veiligheid en pedagogische noden. We communiceren de gemaakte afspraken rond elke fase telkens zo snel mogelijk.

 

Wat betekent dit voor MAAK | extra?

Zoals eerder gemeld worden de cursussen van MAAK | extra dit schooljaar niet meer opgestart. Van zodra het mogelijk is om materiaal op te halen, lichten we de cursisten in.

 

In tussentijd blijft MAAK bereikbaar via T 050 630 850 of maak@knokke-heist.be.