Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Mondmaskers op MAAK

Onze regering besliste dat leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar voortaan een mondmasker moeten dragen op school. Ook voor het deeltijds kunstonderwijs werden de regels - in de lijn van die beslissing - strenger. Concreet moeten vanaf maandag 22 maart 2021 volgende groepen leerlingen binnen verplicht een mondmasker dragen op MAAK:

  • domein beeld: alle leerlingen vanaf 10 jaar (= geboren in 2010 of eerder) en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn;
  • domeinen dans, muziek en woord: alle leerlingen uit de graden 2.3 en 2.4 en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn. In groepslessen met blaasinstrumenten mag het mondmasker enkel af tijdens het bespelen van het instrument.

 

Omdat het voor ouders niet altijd gemakkelijk inschatten is of hun kind nu wel of niet een mondmasker moet dragen, vragen we dat alle kinderen eentje meebrengen naar hun les(sen) op MAAK. Kinderen die in bovenstaande categorieën vallen, kunnen de les dan volgens de richtlijnen met mondmasker bijwonen.