Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Toepassing regels buitenschoolse activiteiten

Vorige week werden de regels voor kinderen jonger dan twaalf strenger. Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) wordt niet zomaar beschouwd als een 'gewone hobby': het leidt tot een diploma en in sommige gevallen ook tot hoger onderwijs. Daarnaast bestaan er al langer strenge protocollen die in MAAK nauwgezet worden toegepast.

Daarom heeft minister Weyts samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die nu gelden voor het deeltijds kunstonderwijs te behouden. De enige wijziging is dat bij de -12-jarigen de groep beperkt wordt tot maximaal 10. Volgt uw kind les in een groep groter dan 10, dan zal uw leerkracht contact met u opnemen om uit te leggen hoe de komende weken les gegeven zal worden.

Wanneer deze wijziging ingaat, moet het Overlegcomité nog beslissen. Ze geldt zeker al tot de krokusvakantie en wordt dan geëvalueerd.

Wie verschillende vakken volgt op MAAK, hoeft geen keuze te maken welke lessen hij/zij blijft volgen. De combinatie van het bestaande DKO-aanbod met hobby's buiten het DKO wordt wel ontraden.