Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Schooltoelage voor leefloners en (kandidaat) politiek vluchtelingen

Omschrijving

Tussenkomst in schoolgerelateerde uitgaven voor leefloners en (kandidaat) politiek vluchtelingen.

Voorwaarden

  • Genieten van een (equivalent) leefloon

Personen die in aanmerking komen voor een aanvullende financiële steun kunnen per kind dat minstens het secundair onderwijs volgt, een schooltoelage bekomen voor een periode van 10 maanden.  De uitbetaling start in augustus met 100 EUR en voor de volgende 9 maanden wordt de toelage op 50 EUR per maand bepaald.