Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Schuldbemiddeling

Omschrijving

Via schuldbemiddeling wordt een regeling getroffen voor de betaling van de schuldenlast. Het gaat om schulden in het kader van het comsumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden,... komen in aanmerking.
Hiermee bedoelen we conreet een eenmalig contact of onderhandeling.

 

Procedure

  • Bent u reeds cliënt bij het OCMW, dan neemt het OCMW deze schuldbemiddeling op.
  • Bent u geen cliënt bij het OCMW, dan neemt het Infopunt Sociaal Huis de schuldbemiddeling op.

Meebrengen

- identiteitskaart
- loon, pensioen, uitkering (strookje, fiche)
- klevertje ziekenfonds
- betaalbewijs gas/elektriciteit en huur
- rekeningnummer
- overzicht schuld

Bijkomende informatie